Universität Wien FIND

134081 KU Literaturwissenschaft Aufbau: Waar mensen zijn daar is papier (2020W)

Bureaucratie in de Nederlandse literatuur

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Niederländisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 06.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 13.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 20.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 27.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 03.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 10.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 17.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 24.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 01.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 15.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 12.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 19.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Dienstag 26.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

In dit college maken de studenten kennis met een aantal voorbeelden van Nederlandstalige literatuur over bureaucratie. Aan de hand van het filosofisch essay Bureaucratie is een inktvis (Ten Bos, 2015) en een aantal literaire teksten (zowel proza als poëzie) wordt verkend of en in hoeverre bureaucratie een rol speelt in de Nederlandstalige literatuur van de vroege eenentwintigste eeuw.

Na het college zijn de studenten in staat om:
- verschillende perspectieven op bureaucratie te onderscheiden;
- een overzicht te geven van de verschillende manieren waarop bureaucratie in de literatuur wordt benaderd;
- intertekstuele verbanden te leggen tussen verschillende schrijvers, periodes en literaturen;
- kritisch te reflecteren op nieuwe vormen van bureaucratie.

Daarnaast is er aandacht voor academische vaardigheden als het samenstellen van een bibliografie en correcte bronvermelding. Ook leren studenten hun bevindingen op een academische wijze onder woorden te brengen tijdens groepsdiscussies, in presentaties en in het eindwerkstuk.

CEEPUS-, Erasmus- en DCC-studenten zijn van harte welkom in dit college!

N.B: Voor zover de omstandigheden het toelaten, is dit een presentie-college dat op locatie plaatsvindt. Indien noodzakelijk stappen we gedurende het semester over op digitale onderwijsvormen.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Aanwezigheid (10%), tussentijdse opdrachten (20%), presentaties (20%), eindwerkstuk (50%).

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in staat zijn academische teksten in het Nederlands en in het Duits en/of Engels goed te kunnen lezen en verwerken. Leesvaardigheid in het Frans is een pré, maar geen vereiste.
Ook wordt van de studenten verwacht dat ze actief aan het college deelnemen en de over het semester verspreide opdrachten bij de collegestof op tijd indienen. Uit de presentaties en opdrachten moet blijken dat de studenten de collegestof voldoende beheersen en helder kunnen presenteren. Voor de eindopdracht wordt verwacht dat de studenten een paper (ca. 4000 woorden) op academisch niveau schrijven waarin ze een casus op overtuigende wijze verbinden met de centrale theoretische teksten van het college. De eindopdracht moet voldoende zijn om voor het college te slagen en mag bij een onvoldoende worden herkanst.

Het eindcijfer bestaat uit de volgende onderdelen:
Aanwezigheid en tussentijdse opdrachten;
presentatie;
eindwerkstuk (essay, +/- 4000 woorden).

De student is geslaagd indien alle opdrachten zijn ingeleverd en hij/zij een voldoende (4 of hoger) voor het eindwerkstuk heeft behaald.
Bij een onvoldoende mag het eindwerkstuk worden herschreven.

Prüfungsstoff

Verplichte literatuur, lesmateriaal, zelfstudie.

Literatur

Verplicht aan te schaffen:
Van der Graaff, Maarten. Nederland in stukken. Amsterdam: Pluim, 2019.

De overige literatuur voor dit college wordt aan het begin van het semester via Moodle ter beschikking gesteld. In de loop van het semester wordt aan de studenten gevraagd om zelf relevante literatuur voor opdrachten te verzamelen.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

BA Nederlandistik: Modul 8a
EC Niederl. Sprache und Kultur - Vertiefung (Version 2016): Modul 3 oder Modul 2

Letzte Änderung: Di 14.12.2021 13:48