Universität Wien FIND

Auf Grund der COVID-19 Pandemie kann es bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen auch kurzfristig zu Änderungen kommen. Informieren Sie sich laufend in u:find und checken Sie regelmäßig Ihre E-Mails.

Lesen Sie bitte die Informationen auf https://studieren.univie.ac.at/info.

134152 KU-VL Klassieke denkers (2020W)

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Niederländisch

Lehrende

Termine

Virtuelle Lehrveranstaltung - Onlinebeginn: 1.10.2020


Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Elke module bestaat uit een voorstelling van de context rondom elke auteur, een korte biografie van hem/haar en een (fragment van) een werk dat voor die auteur relevant is.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Elke module wordt afgesloten met een eindtoets, twee van hen ook door een schriftelijke opdracht.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Het doel van de cursus is de kennismaking met teksten en contexten rondom bekende figuren uit de Nederlandse ideeënwereld van vroeger eeuwen (onder hen Jan van Ruusbroec, Justus Lipsius, Anna Maria van Schuurman of Antonie van Leeuwenhoek) en het ontwikkelen van vaardigheden bij het lezen en begrijpen van hun werken. Deze grote namen uit de Nederlandse geschiedenis en cultuur zijn slechts zeer zelden onderwerp van neerlandistieke studie extra muros, maar ze zijn het bestuderen zeker waard.

Prüfungsstoff

In elke module wordt in drie stappen gewerkt: 1. kennismaking met auteur en zijn tijdperk, 2. analyseren van de door hem geschreven tekst, 3. invulling van eindtoets.

Literatur

Bij elke module is een lijst van aanbevolen leessuggesties (o.a. via dbnl-site toegankelijk) bijgevoegd.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Joint I - Track II, Master-Modul 2b

Letzte Änderung: Do 16.07.2020 07:28