Universität Wien FIND

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie können kurzfristige Änderungen bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen (z.B. Absage von Vor-Ort-Lehre und Umstellung auf Online-Prüfungen) erforderlich sein. Melden Sie sich für Lehrveranstaltungen/Prüfungen über u:space an, informieren Sie sich über den aktuellen Stand auf u:find und auf der Lernplattform moodle. ACHTUNG: Lehrveranstaltungen, bei denen zumindest eine Einheit vor Ort stattfindet, werden in u:find momentan mit "vor Ort" gekennzeichnet.

Regelungen zum Lehrbetrieb vor Ort inkl. Eintrittstests finden Sie unter https://studieren.univie.ac.at/info.

340152 UE Lesekompetenz und Textproduktion: Polnisch (2012W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 34 - Translationswissenschaft
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Polski

An/Abmeldung

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Polnisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Mittwoch 10.10. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 17.10. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 24.10. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 31.10. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 07.11. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 14.11. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 21.11. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 05.12. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 12.12. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 09.01. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 16.01. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 23.01. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG
Mittwoch 30.01. 16:00 - 17:30 Seminarraum 5 ZfT Philippovichgasse 11, 1.OG

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Wprowadzenie kluczowych pojec z dziedziny tekstologii umozliwiajacych przyporzadkowanie czytanych tekstów autentycznych oraz na ich wzór samodzielnie produkowanych do podstawowych typów, gatunków i charakteryzujacych je stylów / konwencji. Lektura tekstów na poziomie globalnym (meta), szczególowym (mikro), wyrywkowym itp.; metody percepcji i produkcji tekstów, analiza stylistyczna, wybrane zagadnienia gramatyczne.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Czynny udzial w zajeciach, systematyczna nauka i praca w domu (m.in. regularne zadania domowe, produkcja tekstów) oraz dwa egzaminy pisemne - w polowie i pod koniec semestru.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Poszerzanie zasobu slów i rozwijanie kompetencji tekstowej - lepsze rozumienie tekstów róznorodnych gatunków, umiejetnosc przyporzadkowywania tekstów do odmiennych gatunków i rozpoznawanie cech ich stylów konieczne w procesie re/produkcji tekstów sporzadzanych / zmienianych indywidualnie.

Prüfungsstoff

Sporzadzanie notatek, planu, diagramu (np. zaleznosci znaczeniowych, skomplikowanych struktur itp.), streszczenia. Analiza stylistyczna (w tym gramatyczna i leksykalna) w celu przyporzadkowania tekstu do danego gatunku. Przeksztalcanie tekstu (autentycznego lub wlasnego) i dzialania na tekscie, np. wyciag (ekscerpt), streszczenie, plan, transformacja, parafraza, korekta. Zbieranie materialów pomocnych w produkcji tekstów róznych gatunków. Praca samodzielna, w parach i grupach; prezentacja i omawianie tekstów na forum grupy.

Literatur

Bartminski, Jerzy et al. (2010) Wspólczesny jezyk polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej.
Bartminski, Jerzy et al. (2011) Tekstologia. Warszawa: PWN.
Snell-Hornby, Mary et al. (1998) Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.
Witosz, Bozena (2009) Dyskurs i stylistyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego.
Wierzbicka, Elzbieta et al. (2008) Podstawy stylistyki i retoryki. Warszawa: PWN.
Pozostala literatura zostanie podana na zajeciach lub/oraz na platformie Moodle.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:45