Universität Wien

D48 Sakramentliche Feiern: Vertiefung

010093 VO 3 ECTS Aufbaukurs Kirchenrecht I - Sakramentenrecht inkl. Eherecht
Müller, Mi 15:00-16:30 (7×), Do 15:00-16:30 (7×)

Letzte Änderung: Di 12.06.2018 13:33