Universität Wien FIND

Erster Studienabschnitt

Kandioller, Fr 01.03. 17:00-18:30, Mo 04.03. 12:30-14:30, Do 09:00-10:00 (4×), Do 10:00-11:00 (4×), Do 11:00-12:00 (4×), Do 12:00-13:00 (4×), Do 13:00-14:00 (4×), Do 14:00-15:00 (4×), Do 15:00-16:00 (4×), Do 16:00-17:00 (4×), Mo 11.03. 17:30-18:30, Mo 12:30-13:30 (3×)
Galanski, Mo 08.04. 18:00-20:00, Mi 08.05. 18:00-20:00
Lembens
270051 UE 1 ECTS Physikalische Chemie I
1 Bismarck, Mi 08:15-09:00 (13×)
2 Bismarck, Do 08:15-09:00 (12×)
3 Bismarck, Mo 11:15-12:00 (12×)
4 Bismarck, Mo 18:15-19:00 (12×)
5 Bismarck, Fr 12:15-13:00 (13×)
6 Bismarck, Fr 08:15-09:00 (14×)
270052 VO 5 ECTS Analytische Chemie I
Gerner, Fr 09:15-10:45 (16×), Mi 11:00-12:00 (14×)
270061 VO 5 ECTS Anorganische Chemie I
Malarek, Di 09:00-12:00 (12×)
270062 UE 7 ECTS (PH-WIEN) Chemisches Grundpraktikum II B
Martin
Lamprecht, Do 28.02. 12:45-14:00
270219 VO 6 ECTS Physikalische Chemie I - (Einführung)
Bismarck, Mi 09:15-10:45 (14×), Do 09:15-10:45 (13×)

Letzte Änderung: Do 20.05.2021 00:57