Universität Wien FIND

MA RP04kath Bibelwissenschaft (12 ECTS)

010022 VO 3 ECTS Aufbaukurs Neues Testament III - The Gospel of John
Stowasser, Fr 08:00-09:30 (13×)
Tiwald, Do 15:00-16:30 (12×)
Schwienhorst-Schönberger, Mi 13:15-14:45 (14×)
Schwienhorst-Schönberger, Do 08:00-09:30 (10×)

Letzte Änderung: Fr 26.06.2020 00:48