Universität Wien FIND

Modul BA-MM Softwarepraktikum Multimedia mit Bachelorarbeit (15 ECTS)

LP Softwarepraktikum Multimedia mit Bachelorarbeit, 15 ECTS, 6. Semester (WS+SS)

Schindlerova, Do 01.10. 15:00-16:30
Zdun, Do 01.10. 15:00-16:30
Klas, Do 01.10. 15:00-16:30
Motschnig, Do 01.10. 15:00-16:30
Reichl, Do 01.10. 15:00-16:30
Grosse-Wentrup, Do 01.10. 15:00-16:30
Möller, Do 01.10. 15:00-16:30
Hlavacs, Do 01.10. 15:00-16:30

Letzte Änderung: Do 08.04.2021 11:56