Universität Wien FIND

StEOP Studieneingangs- und Orientierungsphase (18 ECTS)

051010 VU 6 ECTS (VOR-ORT) Programmierung 1
1 Schüttengruber, Di 02.03. 18:30-21:30, Fr 09:45-13:00 (14×), Di 15:00-18:00 (11×), Di 08:00-23:00 (3×), Di 29.06. 11:30-23:00, Di 13.07. 08:00-22:00, Di 21.09. 08:00-21:00
2 Dunkl, Di 02.03. 18:30-21:30, Fr 09:45-13:00 (14×), Di 15:00-18:00 (11×), Di 08:00-23:00 (3×), Di 29.06. 11:30-23:00, Di 13.07. 08:00-22:00, Di 21.09. 08:00-21:00
3 Dunkl, Di 18:30-21:30 (12×), Fr 09:45-13:00 (14×), Di 08:00-23:00 (3×), Di 29.06. 11:30-23:00, Di 13.07. 08:00-22:00, Di 21.09. 08:00-21:00
4 Wanek, Di 18:30-21:30 (12×), Fr 09:45-13:00 (14×), Di 08:00-23:00 (3×), Di 29.06. 11:30-23:00, Di 13.07. 08:00-22:00, Di 21.09. 08:00-21:00
99 Wanek
Reichl, Fr 15:30-20:00 (14×), Do 11.03. 18:45-20:00, Do 16:45-20:00 (11×)
1 Reichl, Fr 05.03. 15:30-17:00, Do 11.03. 16:45-18:30, Fr 11:30-12:15 (13×)
2 Reichl, Fr 05.03. 15:30-17:00, Do 11.03. 16:45-18:30, Fr 12:30-13:15 (13×)
3 Reichl, Fr 05.03. 15:30-17:00, Do 11.03. 16:45-18:30, Fr 13:30-14:15 (13×)
Gansterer, Mi 15:00-18:15 (16×)
1 Hotop, Di 11:30-13:00 (10×)
2 [en] Salem, Mi 09:45-11:15 (12×)
3 [en] Salem, Mi 13:15-14:45 (13×)
4 Fichtenberger, Mo 13:15-14:45 (13×)
5 Schindlerova, Mi 11:30-13:00 (13×)
6 Noe, Mi 13:15-14:45 (14×)

Letzte Änderung: Fr 25.06.2021 02:04