Universität Wien FIND

E [1]. Bachelorstudium (DCC) "Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context"

130073 UE 7 ECTS [nl] Niederländisch: Spracherwerb II
Sommer, Mi 15:30-17:00 (14×), Mo 12:00-13:30 (13×)
Rampart, Mo 10:00-12:00 (13×), Di 15:00-16:30 (14×), Mi 11:30-13:00 (14×)
Rampart, Di 09:00-11:30 (13×), Do 15:30-18:00 (13×)
130080 KU-VL 4 ECTS [nl] Die niederländische Syntax
Sommer, Di 11:45-13:15 (13×)
Besamusca-Douwes, Mo 13:15-14:45 (9×)
Niederberger, Do 13:45-15:15 (11×)
130058 UE-VL 5 ECTS [nl] Niederländisch: Spracherwerb IV
Sommer, Di 14:00-15:30 (13×), Mo 15:30-17:00 (12×)
130077 KU 5 ECTS Übersetzen II
Hermann, Mo 17:15-18:45 (12×)
130081 KU-VL 5 ECTS [nl] Wirtschaftsniederländisch II
Sommer, Mi 09:45-11:15 (13×)
130188 KU-VL 5 ECTS [nl] Morfologie (njb5b) - (DCC)
Van Uffelen
130316 SE-VL 5 ECTS [nl] Taal en maatschappij
Vogl, Di 15:45-17:15 (13×)
Besamusca-Douwes, Mo 10:15-11:45 (9×)
130097 SE-VL 5 ECTS [nl] Literaturwissenschaftliches Seminar
Kralovec-Pimmer, Do 11:45-13:45 (10×)
Kralovec-Pimmer, Mi 11:30-13:00 (13×)
130068 KU-VL 5 ECTS Kultur, Literatur und Kontext - (DCC)
Van Uffelen
130076 KU-VL 5 ECTS [nl] Interbellum - (DCC)
Van Uffelen
130086 KU-VL 5 ECTS [nl] Schrijfvaardigheid (njb7b) - (DCC)
Van Uffelen
Van Uffelen
130233 KU-VL 5 ECTS [nl] Vlaanderenkunde - (DCC)
Van Uffelen

Letzte Änderung: Mi 13.06.2018 00:38