Universität Wien FIND

Master Computational Science (910)

Je nach abgeschlossenem Vorstudium ist die Variante A, B oder C zu wählen:

Franchini, Di 15:30-17:00 (10×), Do 15:30-17:00 (9×)
Steinhauser
Rattei, Di 17:15-18:45 (14×)
269005 VO 4 ECTS [en] Numerische Methoden I
Kirisits, Di 13:15-14:30 (7×), Mi 14:30-16:15 (6×), Do 08:00-09:30 (4×)
269006 UE 2 ECTS [en] Übungen zu Numerische Methoden I
Mindrinos, Mo 09:45-11:15 (6×)
269007 VO 4 ECTS [en] Numerische Methoden II
Exl, Do 08:00-09:30 (7×), Di 13:15-14:30 (6×), Mi 14:30-16:15 (6×)
Exl, Mo 09:45-11:15 (6×)
051010 VU 6 ECTS Programmierung 1
1 Wanek, Di 08:00-11:15 (17×), Fr 09:45-11:15 (13×), Fr 11:30-13:00 (3×), Di 13:00-16:00 (2×)
2 Polaschek, Di 11:30-14:45 (15×), Fr 09:45-11:15 (13×), Fr 11:30-13:00 (3×), Di 08:00-11:15 (2×), Di 13:00-16:00 (2×)
3 Polaschek, Di 15:00-18:15 (15×), Fr 09:45-11:15 (13×), Fr 11:30-13:00 (3×), Di 08:00-11:15 (2×), Di 13:00-16:00 (2×)
4 Wanek, Di 18:30-21:45 (15×), Fr 09:45-11:15 (13×), Fr 11:30-13:00 (3×), Di 08:00-11:15 (2×), Di 13:00-16:00 (2×)
99 Wanek, Mo 25.09. 08:00-11:00, Mo 25.09. 11:00-14:00
Franchini, Di 15:30-17:00 (10×), Do 15:30-17:00 (9×)
Steinhauser
Rattei, Di 17:15-18:45 (14×)
Franchini, Di 15:30-17:00 (10×), Do 15:30-17:00 (9×)
Steinhauser
Rattei, Di 17:15-18:45 (14×)
269005 VO 4 ECTS [en] Numerische Methoden I
Kirisits, Di 13:15-14:30 (7×), Mi 14:30-16:15 (6×), Do 08:00-09:30 (4×)
269006 UE 2 ECTS [en] Übungen zu Numerische Methoden I
Mindrinos, Mo 09:45-11:15 (6×)
269007 VO 4 ECTS [en] Numerische Methoden II
Exl, Do 08:00-09:30 (7×), Di 13:15-14:30 (6×), Mi 14:30-16:15 (6×)
Exl, Mo 09:45-11:15 (6×)

Letzte Änderung: Di 12.06.2018 13:33