Universität Wien FIND

B.2.8. Alternatives Pflichtmodul Supply Chain Management I (20 ECTS)

040127 KU 4 ECTS [en] Transportation Logistics (MA)
de Macedo Florio, Di 11:30-13:00 (14×), Di 07.11. 13:15-14:45
Hartl, Di 15:00-16:30 (15×)
040215 KU 8 ECTS [en] Supply Chain Management (MA)
Schilde, Mo 09:45-11:15 (15×), Mo 11:30-13:00 (15×), Mi 04.10. 11:30-13:00, Di 17.10. 09:45-11:15, Di 17.10. 13:15-14:45

Letzte Änderung: Di 12.06.2018 13:33