Universität Wien FIND

Modul BPM Geschäftsprozessmanagement (6 ECTS)

VU Workflow Technologies, 3 ECTS 1. Semester (WS)
VU Business Process Management, 3 ECTS, 1. Semester (WS)

052513 VU 3 ECTS Workflow Technologies
1 [en] Rinderle-Ma, Mo 11:30-13:00 (15×), Mo 29.01. 20:15-22:00
2 [en] Rinderle-Ma, Mo 13:15-14:45 (15×), Mo 29.01. 20:15-22:00
1 [en] Karagiannis, Do 09:45-11:15 (12×)
2 [en] Bork, Do 11:30-13:00 (12×)

Letzte Änderung: Di 12.06.2018 13:34