Universität Wien FIND

Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

Bachelor Informatik 2011 (521 [2]) - Bioinformatik - auslaufend

051010 VU 6 ECTS Programmierung 1
1 Schüttengruber, Fr 09:45-11:15 (12×), Di 08:00-11:15 (13×), Fr 09:45-13:00 (4×), Di 08:00-14:30 (2×)
2 Winter, Fr 09:45-11:15 (12×), Di 11:35-14:45 (13×), Fr 09:45-13:00 (4×), Di 08:00-14:30 (2×)
3 Dunkl, Fr 09:45-11:15 (12×), Di 15:00-18:15 (13×), Fr 09:45-13:00 (4×), Di 08:00-14:30 (2×)
4 Wanek, Fr 09:45-11:15 (12×), Di 18:30-21:45 (13×), Fr 09:45-13:00 (4×), Di 08:00-14:30 (2×)
99 Wanek, Di 26.02. 08:00-14:30
Hlavacs, Fr 16:45-20:00 (14×), Do 16:45-20:00 (13×)
1 Janecek, Fr 11:30-12:15 (15×)
2 Janecek, Fr 12:30-13:15 (15×)
3 Janecek, Fr 13:30-14:15 (15×)
4 Janecek, Fr 14:30-15:15 (15×)
Wanek, Di 09:00-11:15 (12×), Di 16:45-18:15 (4×), Fr 11:30-13:00 (3×), Di 09.04. 08:00-11:15, Mo 17.06. 15:00-18:15, Mo 17.06. 18:30-21:45, Di 17:00-20:00 (2×), Mi 10:00-12:00 (2×)
051013 VO 6 ECTS Theoretische Informatik
Mehofer, Do 09:45-13:00 (6×), Do 14:00-16:30 (3×), Do 09.05. 14:00-16:00, Do 14:00-17:45 (2×)
1 Rossegger, Mi 09:45-11:15 (13×)
2 Rossegger, Mi 11:30-13:00 (13×)
3 Bydzovsky, Di 11:30-13:00 (13×)
051031 VU 6 ECTS Database Systems
1 [en] Schikuta, Fr 15:00-16:30 (16×), Di 13:15-14:45 (13×)
2 [en] Schikuta, Fr 16:45-18:15 (16×), Di 13:15-14:45 (13×)
3 [en] Schikuta, Di 13:15-14:45 (13×), Mi 16:45-18:15 (14×)
051040 VU 6 ECTS Software Engineering 1
2 Böhmer, Di 18:30-20:00 (13×), Fr 15:00-16:30 (13×), Sa 13:15-14:45 (3×), Mi 22.05. 11:00-20:00, Do 23.05. 16:00-20:00, Fr 24.05. 11:00-18:00, Sa 22.06. 11:30-20:00, Mo 24.06. 11:30-20:00, Mi 26.06. 13:15-20:00, Do 27.06. 11:30-20:00, Fr 28.06. 09:45-18:15, Mi 10.07. 16:45-18:15
3 Böhmer, Di 18:30-20:00 (13×), Fr 16:45-18:15 (13×), Sa 13:15-14:45 (3×), Mi 22.05. 11:00-20:00, Do 23.05. 16:00-20:00, Fr 24.05. 11:00-18:00, Sa 22.06. 11:30-20:00, Mo 24.06. 11:30-20:00, Mi 26.06. 13:15-20:00, Do 27.06. 11:30-20:00, Fr 28.06. 09:45-18:15, Mi 10.07. 16:45-18:15
1 Voigt, Do 18:30-21:30 (6×)
2 Kastrati-Hagelkruys, Mo 08:00-09:30 (14×)
3 Haselberger, Di 18:30-21:30 (7×)
051023 VU 6 ECTS Modellierung
1 Klas, Di 13:15-14:45 (13×), Mi 09:45-11:15 (14×), Mo 13:15-14:45 (13×), Fr 05.04. 16:45-18:15, Fr 10.05. 11:30-13:00, Fr 24.05. 13:15-14:45, Mo 03.06. 18:30-20:00, Do 27.06. 13:15-14:45, Fr 28.06. 15:00-16:30
2 Klas, Di 13:15-14:45 (13×), Mi 09:45-11:15 (14×), Mo 16:45-18:15 (13×), Fr 05.04. 16:45-18:15, Fr 10.05. 11:30-13:00, Fr 24.05. 13:15-14:45, Mo 03.06. 18:30-20:00, Do 27.06. 13:15-14:45, Fr 28.06. 15:00-16:30
3 Klas, Di 13:15-14:45 (13×), Mi 09:45-11:15 (14×), Di 09:45-11:15 (12×), Fr 05.04. 16:45-18:15, Fr 10.05. 11:30-13:00, Fr 24.05. 13:15-14:45, Mo 03.06. 18:30-20:00, Do 27.06. 13:15-14:45, Fr 28.06. 15:00-16:30
4 Klas, Di 13:15-14:45 (13×), Di 16:45-18:15 (13×), Mi 09:45-11:15 (14×), Fr 05.04. 16:45-18:15, Fr 10.05. 11:30-13:00, Fr 24.05. 13:15-14:45, Mo 03.06. 18:30-20:00, Do 27.06. 13:15-14:45, Fr 28.06. 15:00-16:30
5 Klas, Di 13:15-14:45 (13×), Mi 09:45-11:15 (14×), Do 13:15-14:45 (13×), Fr 05.04. 16:45-18:15, Fr 10.05. 11:30-13:00, Fr 24.05. 13:15-14:45, Mo 03.06. 18:30-20:00, Fr 28.06. 15:00-16:30
6 Klas, Di 13:15-14:45 (13×), Mi 09:45-11:15 (14×), Do 15:00-16:30 (13×), Fr 05.04. 16:45-18:15, Fr 10.05. 11:30-13:00, Fr 24.05. 13:15-14:45, Mo 03.06. 18:30-20:00, Do 27.06. 13:15-14:45, Fr 28.06. 15:00-16:30
1 Möller, Mo 13:15-16:30 (14×), Fr 31.05. 11:30-13:00
2 Möller, Mi 11:30-14:45 (14×), Fr 31.05. 11:30-13:00
3 Möller, Do 15:00-18:15 (13×), Fr 31.05. 11:30-13:00
4 Möller, Fr 16:45-20:00 (15×), Fr 31.05. 11:30-13:00
Gansterer, Mi 15:00-18:15 (12×)
1 Schelling, Mi 11:30-13:00 (13×)
2 Goranci, Mi 11:30-13:00 (13×)
3 [en] Behzadi Soheil, Mi 11:30-13:00 (13×)
4 Schelling, Mi 13:15-14:45 (13×)
5 Goranci, Mi 13:15-14:45 (13×)
6 [en] Behzadi Soheil, Mi 13:15-14:45 (13×)
Cenker, Mo 13:15-15:45 (13×)
1 Slavova, Fr 09:45-10:30 (16×)
2 Slavova, Fr 10:30-11:15 (16×)
3 Winiwarter, Fr 11:30-12:15 (16×)
4 Winiwarter, Fr 12:15-13:00 (16×)
5 Winiwarter, Fr 13:15-14:00 (16×)
6 Winiwarter, Fr 14:00-14:45 (16×)
7 Slavova, Mo 09:45-10:30 (14×)
8 Slavova, Mo 10:30-11:15 (14×)
Uchida, Mo 16:00-18:15 (13×)
1 Slavova, Di 05.03. 08:00-08:45, Di 08:00-09:30 (6×)
2 Slavova, Di 05.03. 08:45-09:30, Di 08:00-09:30 (6×)
3 Slavova, Di 05.03. 09:45-10:30, Di 09:45-11:15 (6×)
4 Slavova, Di 05.03. 10:30-11:15, Di 09:45-11:15 (6×)
5 Slavova, Do 07.03. 08:00-08:45, Do 08:00-09:30 (6×)
6 Slavova, Do 07.03. 08:45-09:30, Do 08:00-09:30 (6×)
051019 VO 3 ECTS Informatik und Recht
Forgó, Mo 16:45-18:15 (13×), Mo 06.05. 16:45-20:00
von Haeseler

Letzte Änderung: Do 09.05.2019 10:53