Universität Wien FIND

Bachelor Informatik 2016 (521 [4]) - Medizininformatik

050000 OV 0 ECTS (OV) Orientierungsveranstaltung
Polaschek
051010 VU 6 ECTS (GEMISCHT) Programmierung 1
1 Schüttengruber, Di 01.03. 18:30-20:00, Fr 09:45-13:00 (12×), Di 08:00-11:15 (14×), Fr 09:45-11:15 (2×), Di 05.07. 08:00-21:30, Di 27.09. 08:00-22:00
2 Dunkl, Di 01.03. 18:30-20:00, Fr 09:45-13:00 (12×), Di 11:30-14:45 (14×), Fr 09:45-11:15 (2×), Di 05.07. 08:00-21:30
3 Dunkl, Di 01.03. 18:30-20:00, Fr 09:45-13:00 (12×), Di 15:00-18:15 (14×), Fr 09:45-11:15 (2×), Di 05.07. 08:00-21:30
4 Wanek, Di 01.03. 18:30-20:00, Fr 09:45-13:00 (12×), Di 18:30-21:30 (14×), Fr 09:45-11:15 (2×), Di 05.07. 08:00-21:30
99 Wanek, Di 22.02. 10:30-15:00
051011 VO 6 ECTS (GEMISCHT) Technische Grundlagen der Informatik
Reichl, Fr 16:45-20:00 (14×), Do 16:45-20:00 (11×), Fr 15:30-16:45 (10×), Do 18:30-20:00 (2×)
1 Reichl, Fr 11:30-12:15 (13×)
2 Reichl, Fr 12:30-13:15 (13×)
3 Reichl, Fr 13:30-14:15 (13×)
4 Reichl, Fr 14:30-15:15 (13×)
Schindlerova, Mi 15:00-18:15 (16×)
1 Hotop, Di 11:30-13:00 (14×)
2 Weber, Mi 09:45-11:15 (15×)
3 Vötsch, Mi 13:15-14:45 (15×)
4 Hotop, Di 13:15-14:45 (14×)
5 Stephan, Mi 11:30-13:00 (15×)
6 Teuffenbach, Mi 13:15-14:45 (15×)
051013 VO 6 ECTS Theoretische Informatik
Mehofer, Mi 02.03. 09:00-09:45, Do 09:45-13:00 (11×)
1 Mehofer, Mi 09:45-11:15 (12×)
2 Mehofer, Mi 11:30-13:00 (12×)
051020 VU 6 ECTS (GEMISCHT) Programmierung 2
1 Wanek, Di 16:45-18:15 (15×), Mi 13:15-14:45 (16×), Mi 13:15-16:30 (2×)
2 Wanek, Di 16:45-18:15 (15×), Mi 15:00-16:30 (16×), Mi 06.07. 13:15-16:30
3 Winter, Di 16:45-18:15 (15×), Mi 18:30-20:00 (16×), Mi 06.07. 13:15-16:30
4 Winter, Di 16:45-18:15 (15×), Mi 20:15-21:45 (13×), Mi 20:15-22:00 (3×), Mi 06.07. 13:15-16:30
051023 VU 6 ECTS (GEMISCHT) Modellierung
1 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (16×), Mo 13:15-14:45 (14×), Fr 08:00-09:30 (6×)
2 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (16×), Mo 16:45-18:15 (14×)
3 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (16×), Do 13:15-14:45 (14×)
4 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (16×), Do 15:00-16:30 (14×)
5 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (16×), Di 09:45-11:15 (14×)
6 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Di 16:45-18:15 (15×), Mi 09:45-11:15 (16×)
051021 VO 3 ECTS Betriebssysteme
Weippl, Mi 18:30-21:45 (15×)
051022 UE 3 ECTS Betriebssysteme
1 Pucher, Mo 15:00-16:30 (14×)
2 Gegenhuber, Mo 16:45-18:15 (14×)
3 Schrittwieser, Di 09:45-11:15 (15×)
4 Schrittwieser, Di 11:30-13:00 (15×)
5 Weisgrab, Mi 09:45-11:15 (15×)
6 Weisgrab, Mi 11:30-13:00 (15×)
7 Schrittwieser, Do 09:45-11:15 (14×)
051024 VU 6 ECTS (GEMISCHT) Algorithmen und Datenstrukturen 1
Wanek, Di 09:00-11:15 (15×), Fr 11:30-13:00 (2×), Do 23.06. 15:00-18:15, Mi 06.07. 09:00-12:00, Fr 08.07. 11:30-13:30, Fr 23.09. 15:00-18:15, Mo 26.09. 14:30-16:30
051031 VU 6 ECTS (GEMISCHT) Datenbanksysteme
1 Schikuta, Di 13:15-14:45 (15×), Fr 15:00-16:30 (14×)
2 Schikuta, Di 13:15-14:45 (15×), Fr 04.03. 15:00-16:30, Fr 16:45-18:15 (13×)
3 Pittl, Di 13:15-14:45 (15×), Fr 04.03. 15:00-16:30, Mi 16:45-18:15 (15×)
4 Pittl, Di 13:15-14:45 (15×), Fr 04.03. 15:00-16:30, Di 18:30-20:00 (14×)
051040 VU 6 ECTS (GEMISCHT) Software Engineering 1
1 Böhmer, Di 18:30-20:00 (15×), Fr 16:45-20:00 (14×), Di 28.06. 12:00-16:30, Di 28.06. 16:45-18:15, Di 28.06. 20:15-22:00, Do 28.07. 11:30-18:15, Mi 21.09. 13:15-16:30
2 Böhmer, Di 18:30-20:00 (15×), Fr 16:45-20:00 (14×), Di 28.06. 12:00-16:30, Di 28.06. 16:45-18:15, Di 28.06. 20:15-22:00, Mi 21.09. 13:15-16:30
3 Böhmer, Di 18:30-20:00 (15×), Fr 16:45-20:00 (14×), Di 28.06. 12:00-16:30, Di 28.06. 16:45-18:15, Di 28.06. 20:15-22:00, Mi 21.09. 13:15-16:30
051061 VU 3 ECTS (GEMISCHT) Informationssicherheit
1 Quirchmayr, Do 16:45-18:15 (14×), Do 20:15-22:00 (14×)
2 Quirchmayr, Do 15:00-16:30 (14×), Do 20:15-22:00 (14×)
3 Quirchmayr, Do 18:30-20:00 (14×), Do 20:15-22:00 (14×)
051019 VO 3 ECTS (DIGITAL) Informatik und Recht
Forgó, Mo 16:45-18:15 (14×)
1 Frauenberger, Do 18:30-21:30 (14×)
2 Frauenberger, Mo 18:30-21:30 (14×), Do 18:30-21:30 (2×)
3 Frauenberger, Di 18:30-21:30 (15×), Do 18:30-21:30 (2×)
051039 VU 3 ECTS Projektmanagement
Dolezal, Fr 13:15-16:30 (8×)
1 Koesten, Mo 11:30-13:00 (14×), Mo 13:15-14:45 (13×)
2 Koesten, Mo 11:30-13:00 (14×), Mo 15:00-16:30 (13×)
3 Koesten, Mo 11:30-13:00 (14×), Di 16:45-18:15 (13×)
4 Koesten, Mo 11:30-13:00 (14×), Mo 09:45-11:15 (13×)
Cenker, Mo 13:15-15:45 (13×)
1 Winiwarter
2 Winiwarter
3 Winiwarter
4 Winiwarter
5 Winiwarter
6 Winiwarter
7 Slavova
Uchida, Mo 16:00-18:15 (13×)
1 Reichl, Di 08:00-08:45 (14×)
2 Reichl, Di 08:00-09:30 (14×), Di 08:45-09:30 (14×)
3 Reichl, Di 09:45-10:30 (14×)
4 Reichl, Di 09:45-11:15 (14×), Di 10:30-11:15 (14×)
5 Reichl, Do 08:00-08:45 (13×)
6 Reichl, Do 08:00-09:30 (13×), Do 08:45-09:30 (13×)
Dorffner, Di 09:45-11:15 (15×), Mo 09:45-11:15 (14×)
052912 VU 3 ECTS Biosignalverarbeitung
N.N.
052300 VU 6 ECTS [en] (GEMISCHT) Foundations of Data Analysis
Plant, Mi 09:45-11:15 (16×), Do 09:45-11:15 (13×), Do 30.06. 16:30-18:00
052315 VU 6 ECTS [en] (DIGITAL) Natural Language Processing
Winiwarter
052813 VU 6 ECTS [en] Scientific Data Management
Kriege, Di 15:00-16:30 (15×), Mi 18:30-20:00 (16×)
053621 VU 6 ECTS [en] Mining Massive Data
Tschiatschek, Fr 09:45-11:15 (14×), Mo 09:45-11:15 (14×)
052400 VU 6 ECTS [en] (GEMISCHT) Information Management & Systems Engineering
Schikuta, Do 11:30-13:00 (10×)
052600 VU 6 ECTS [en] Signal and Image Processing
Grosse-Wentrup, Di 15:00-16:30 (15×), Mi 15:00-16:30 (16×)
051060 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Gansterer, Mi 02.03. 13:15-14:45
051062 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Plant, Mi 02.03. 13:15-14:45
051064 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Zdun, Mi 02.03. 13:15-14:45
051065 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Klas, Mi 02.03. 13:15-14:45
051069 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Motschnig, Mi 02.03. 13:15-14:45
051071 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Grosse-Wentrup, Mi 02.03. 13:15-14:45
051073 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Koesten, Mi 02.03. 13:15-14:45
051075 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Weippl, Mi 02.03. 13:15-14:45
051062 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Plant, Mi 02.03. 13:15-14:45
051063 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Leitner, Mi 02.03. 13:15-14:45
051064 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Zdun, Mi 02.03. 13:15-14:45
051065 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Klas, Mi 02.03. 13:15-14:45
051067 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Karagiannis, Mi 02.03. 13:15-14:45
051069 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Motschnig, Mi 02.03. 13:15-14:45
051071 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Grosse-Wentrup, Mi 02.03. 13:15-14:45
051073 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Koesten, Mi 02.03. 13:15-14:45
051065 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Klas, Mi 02.03. 13:15-14:45
051072 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Fischer, Mi 02.03. 13:15-14:45
051062 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Plant, Mi 02.03. 13:15-14:45
051064 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Zdun, Mi 02.03. 13:15-14:45
051065 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Klas, Mi 02.03. 13:15-14:45
051069 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Motschnig, Mi 02.03. 13:15-14:45
051070 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Reichl, Mi 02.03. 13:15-14:45, Mo 13:15-18:15 (2×)
051071 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Grosse-Wentrup, Mi 02.03. 13:15-14:45
051073 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Koesten, Mi 02.03. 13:15-14:45
051074 LP 15 ECTS (GEMISCHT) Softwarepraktikum mit Bachelorarbeit
Hlavacs, Mi 02.03. 13:15-14:45

Letzte Änderung: Fr 24.06.2022 00:56