Universität Wien FIND

Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

Bachelor Informatik 2016 (521 [4])

051023 VU Modellierung
051050 VU [en] Software Engineering 2
052111 VU [en] Advanced Algorithms
052212 VU [en] Gaming Technologies
052311 VU [en] Data Mining
052513 VU [en] Workflow Technologies

Letzte Änderung: Fr 24.06.2022 00:57