Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice (e.g. cancellation of on-site teaching and conversion to online exams). Register for courses/exams via u:space, find out about the current status on u:find and on the moodle learning platform.

Further information about on-site teaching can be found at https://studieren.univie.ac.at/en/info.

134153 KU-VL Dutch and Flemish poetry after 1945 (2019W)

Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Details

max. 30 participants
Language: German

Lecturers

Classes

Virtuelle Lehrveranstaltung - Onlinebeginn: 1.10.2019


Information

Aims, contents and method of the course

In deze module wordt een beeld gegeven van de naoorlogse Nederlandse en Vlaamse poëzie. De student maakt kennis met enkele belangrijke dichters, gedichten, bundels, stromingen en tijdschriften, en leert gedichten te analyseren in samenhang met de cultuurhistorische context. (Deze cursus is alleen voor DCC-studenten)

Assessment and permitted materials

De studenten worden beoordeeld op basis van twaalf toetsen en vier schriftelijke opdrachten.

Minimum requirements and assessment criteria

De student verwerft inzicht in het functioneren van het literaire veld en leert literaire fenomenen te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen en (internationale) kunststromingen. Kennisoverdracht is niet het enige doel van deze module: de student wordt tevens vertrouwd gemaakt met poëzieanalyse. De student leert te reflecteren over poëzie en zijn of haar ideeën te verwoorden op een academische manier.

Examination topics

Dit college wordt als e-learning-module aangeboden. In de hoofdtekst worden vragen gesteld en opdrachten gegeven. De student probeert zijn of haar ideeën te verwoorden en krijgt meteen (via een hyperlink) feedback in de vorm van een mogelijk antwoord.

Reading list


Association in the course directory

Modul 5b, Joint I - Track II, Master-Modul 2b

Last modified: Mo 16.09.2019 16:28