Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice. Inform yourself about the current status on u:find and check your e-mails regularly.

Please read the information on https://studieren.univie.ac.at/en/info.

480045 VO Older Polish Literature: An Overview (2018W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 48 - Slawistik

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

Language: German

Examination dates

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 02.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Tuesday 23.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Tuesday 30.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Tuesday 20.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Tuesday 27.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Tuesday 04.12. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Tuesday 11.12. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Tuesday 08.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Tuesday 15.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Tuesday 22.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26

Information

Aims, contents and method of the course

Es ist eine Vorlesung über die ältere polnische Literatur, vor allem die Literatur des polnischen Mittelalters und der Renaissance, in der die Studierenden immer wieder zur aktiven Mitarbeit eingeladen werden.

Assessment and permitted materials

Zwischentest während des Semesters.
Eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters.

Minimum requirements and assessment criteria

Ein Überblick über die ältesten Perioden der polnischen Literatur (die wichtigsten geschichtlichen und Literaturgeschichtlichen Fakten, die wichtigsten Autoren, ihre Werke, Weltanschaung usw.)

Examination topics

Der in der Vorlesung vorgetragene Stoff, unterstützt durch Werke aus der Literaturliste.

Reading list

Literatur:

Teksty:
1.Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, E. Ostrowska, H. Feicht, Wrocław 1962 ("Biblioteka Pisarzów Polskich", seria A, nr 1);2.Sredniowieczna piesn religijna polska, oprac. M. Korolko, Wyd. 2, Wrocław 1980 (BN I, 65)
3.Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, oprac. W. Wydra, W. Rzepka. Wrocław1995 [Kazania swietokrzyskie; Kazania gnieznienskieskie: Kazanie VI: O św. Bartłomieju; Psalterz florianski: Ps. 1, 22, 50, 90, 129; Biblia królowej Zofii; Psalterz pulawski: Ps. 2, 50; Najdawniejsze zdania polskie].
4.Polska poezja swiecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, wyd. 4. zmien., Wrocław 1997 (BN I, 60) [Słoty „Wiersz o chlebowym stole",Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią; Skarga umierającego];
5.Anonim tzw. GALL, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, wyd. 6, Wroclaw 1989 (BN I, 59);
6.Mistrz WINCENTY ZW. KADLUBKIEM, Kronika polska, przeł. B. Kürbis, Wrocław 1992 (BN I, 227) [księga I];
7. Jan KANAPARIUSZ, Zywot sw. Wojciecha (Vita prior), w: Pismiennictwo czasów Boleslawa Chrobrego, przeł. K. Abgarowicz, oprac. J. Karwasińska, Warszawa 1966 tłum. J. Pleziowa, oprac. i wstęp. M. Plezia, Warszawa 1987.
9.Jan DLUGOSZ, Roczniki, czyli kroniki Królestwa polskiego [fragm.], przeł. K. Mecherzyński, w: By czas nie zacmíl i niepamiec;. Wybór kronik sredniowiecznych, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975, s. 159-279.
10.Tragedia Piotra Włostowica, przeł. Z. Kubiak, w: Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1987, s. 240-252.
Opracowania:
1. T. MICHAlOWSKA, Sredniowiecze, Warszawa 1995 (Cz. I, r. V: Hagiografia; r. VIII: Dziejopisarze i ich twórczosc;ć; r. IX: Epika rycerska, p. 1: Carmen Mauri (Pieśń Maura); Cz. II, r. I: Hagiografia, p. 1: Twórczość hagiograficzna Wincentego z Kielczy. Legenda św. Stanisława; r. IV: Poezja kościelna; r. VI: Poezja świecka; r. I-VI z działu Twórczość w języku polskim; Cz. III, r. II: Poezja kościelna, p. 2: Poezja „nowa", p. 3: „Posłuchajcie, bracia miła..." (Szczątek polskiego misterium?); r. III: Poezja „kręgu przykościelnego"; r. IV: Poezja świecka i polemiczno-religijna; z działu Proza r. I: Biblia królowej Zofii, r. II: przekłady Psałterza, r. III: Twórczość o tematyce apokryficznej; r. IV: Kaznodziejstwo; z działu Twórczość w języku łacińskim. Poezja: r. III: Poezja żakowska; Proza: r. IV: Twórczość Jana Długosza);
2.T. WITCZAK, Literatura Sredniowiecza, Warszawa 1990 [lub inne wyd.].
3.E. R. CURTIUS, Literatura europejska i lacinskie sredniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997 [r. IV: Retoryka, s. 68-85; r. V: Topika, s. 86-114; r. XIV: Klasycyzm, s. 252-276; r. Manieryzm, s. 277-30

Association in the course directory

B-62-P, MP 221

Last modified: Mo 07.09.2020 15:47