Universität Wien FIND

M 1 Language Acquisition Basic (15 ECTS)

150085 KU 5 ECTS Modern Chinese 1b (M1)
1 [de zh] Li, Tu 09:35-11:05 (13×)
2 [de zh] Li, Tu 11:20-12:50 (13×)
3 [en zh] Cai, Mo 17:20-18:50 (14×)
150086 KU 3 ECTS Speaking Lab 1b (M1)
1 [de zh] Renner, Fr 18:10-19:40 (15×)
4 [de zh] Lobner, We 19:20-20:50 (14×)
150088 KU 3 ECTS Speaking Practice 1b (M1)
1 [de zh] Yu, We 15:00-16:30 (14×)
2 [en zh] Cai, We 17:45-19:15 (14×)
3 [en zh] Chung, Fr 11:15-12:45 (14×), We 08.05. 11:00-12:30
150089 KU 4 ECTS Writing Practice 1b (M1)
1 [de zh] Yu, Th 15:00-16:30 (13×)
2 [zh] Liu, Mo 15:40-17:10 (14×)
3 [zh] Liu, Fr 15:00-16:30 (15×)

Last modified: Th 05.09.2019 15:45