Universität Wien FIND

Command of Language Romanian (20 ECTS)

110086 UE 2 ECTS [de ro] Basic subject Romanian
Oprescu, Mo 01.03. 10:00-13:00, Tu 02.03. 10:00-13:00, We 03.03. 10:00-13:00, Th 04.03. 10:00-13:00, Fr 05.03. 10:00-13:00
110140 UE 5 ECTS [ro] Romanian 1
Lindenbauer, Th 17:15-18:45 (12×), Tu 17:15-18:45 (13×)
110118 UE 5 ECTS [ro] Romanian 2 - -
Oprescu, Tu 13:15-14:45 (14×), We 09:15-10:45 (15×)
110083 UE 5 ECTS [ro] Romanian 4
Diaconu, Mo 11:15-12:45 (14×), We 15:15-16:45 (15×)

Last modified: Fr 12.05.2023 01:32