Universität Wien FIND

Postgraduate Programmes

251113 KU 2 ECTS KU Coping with Anxieties
Kneucker
Lacina
251130 KU 2 ECTS KU Practical Philosophy
Lacina
251131 VU 5 ECTS VU Digitales Denken
Reichl, Mo 15:00-18:15 (12×)
Hammerschmidt
Innerhofer
Steinhardt
251280 SE 4 ECTS M5.1 Konfliktmanagement
Steinhardt
Steinhardt
Steinhardt
251295 SE 4 ECTS M5.1 Konfliktmanagement
Steinhardt
251300 UE 4 ECTS M9.1 Schreibwerkstatt 2
Knopf
Steinhardt
251214 SE 1 ECTS Lernprozessreflexion V
Datler
251237 SE 5 ECTS Work Discussion
Datler
251278 UE 1 ECTS Group Supervision III
Neudecker
251317 VU 3 ECTS Natural Hazards
Hübl
251203 SE 5 ECTS Assessment (IP)
Zumer
251232 SE 5 ECTS B1.1 Work Discussion I
Bayer
251245 SE 5 ECTS Assessment (PA/PsaPth)
Lehner
Haunschmied-Donhauser
Pawlowsky
Wölfl
251038 VU 3 ECTS A.3.2 Developmental Psychology - Intensiv-ULG #5
Studener-Kuras
Sigmund
251043 SE 2 ECTS B.2.4 Geriatric Psychotherapy - Gruppe 1
Lehner-Baumgartner
251044 VU 5 ECTS B.3 Pharmacology (Theory and Practice) - Gruppe 1
Spindelegger
Zimmerl
Zimmerl
251047 VU 2 ECTS E.2.1 Psychotherapy Law - Gruppe 1
Kierein
251048 VU 3 ECTS A.1.1 Concepts of Depth Psychology - Gruppe 1
Schmid-Kovar
251049 VU 3 ECTS B.1 Introduction to Medical Terminology - Intensiv-ULG #6
Pale
251050 SE 2 ECTS B.2.3 Psychosomatics - Gruppe 1
Gasser
Löffler-Stastka
251052 VU 3 ECTS B.2.2.1 Basics of Psychiatry, Psychopathology - Intensiv-ULG #5
Löffler-Stastka
Hofer
251079 SE 2 ECTS E.2.2 Social Security Law - Gruppe 1
Kierein
Kierein
251093 VU 3 ECTS B.2.1 Child and Adolescent Psychiatry - Gruppe 1
Kienbacher
251094 SE 2 ECTS E.1.3 Psychotherapy Provision - Gruppe 1
Wölfl
251239 VU 3 ECTS A.1.2 Humanistic Concepts - Gruppe 1
Stumm
251240 VU 3 ECTS A.1.1 Concepts of Depth Psychology - Gruppe 2
Fischer-Kern
251241 VU 3 ECTS A.1.3 Systemic Concepts - Gruppe 1
Bernt
251242 VU 3 ECTS A.1.4 Concepts of Learning Theory - Gruppe 2
Schuch
251243 VU 3 ECTS A.1.4 Concepts of Learning Theory - Gruppe 1
Parfy
251244 SE 3 ECTS A.2 Personality Theories - Intensiv-ULG #6
Kabelka
251246 VU 3 ECTS A.3.1 General Psychology - Intensiv-ULG #6
Ditye
251247 VU 3 ECTS A.3.2 Developmental Psychology - Gruppe 1
Studener-Kuras
Neudecker
Zolles
251255 VU 3 ECTS A.1.2 Humanistic Concepts - Gruppe 2
Pennauer
251256 VU 3 ECTS A.1.3 Systemic Concepts - Gruppe 2
Bernt
Markowitsch
251258 VU 3 ECTS B.1 Introduction to Medical Terminology - Gruppe 1
Pennauer
251259 VU 3 ECTS B.2.1 Child and Adolescent Psychiatry - Intensiv-ULG #5
Kienbacher
Löffler-Stastka
251262 SE 2 ECTS B.2.3 Psychosomatics - Intensiv-ULG #6
Naderer
251263 SE 2 ECTS B.2.4 Geriatric Psychotherapy - Intensiv-ULG #5
Lehner-Baumgartner
251264 SE 4 ECTS C.4 Psychotherapy Research - Gruppe 2
Höfner
251265 SE 4 ECTS D Ethics - Gruppe 1
Kabelka
251266 VU 5 ECTS B.3 Pharmacology (Theory and Practice) - Gruppe 2
Memmer
251267 VU 2 ECTS B.4 First Aid in Psychotherapy Practice - Gruppe 1
Naderer
251268 VU 2 ECTS B.4 First Aid in Psychotherapy Practice - Intensiv-ULG #6
Uhlenhuth
251269 VU 2 ECTS E.2.1 Psychotherapy Law - Gruppe 2
Lanske
251270 VU 2 ECTS C.1 Statistics - Intensiv-ULG #6
Kommol
251271 SE 2 ECTS C.2 Qualitative Research - Gruppe 1
Höfner
251272 SE 2 ECTS C.3 Philosphy of Science
Höfner
251273 SE 4 ECTS C.4 Psychotherapy Research - Gruppe 1
Koschier
251274 SE 4 ECTS D Ethics - Gruppe 2
Windischgraetz
Wölfl
Wölfl
251277 SE 2 ECTS E.1.3 Psychotherapy Provision - Gruppe 2
Zimmerl
251281 VU 3 ECTS A.1.1 Concepts of Depth Psychology - Intensiv ULG #6
Tmej
251282 SE 2 ECTS E.2.2 Social Security Law - Gruppe 2
Lanske
Lanske
251284 VU 3 ECTS A.1.2 Humanistic Concepts - Intensiv-ULG #6
Korunka
251287 VU 3 ECTS A.1.3 Systemic Concepts - Intensiv-ULG #6
Jirkovsky
251289 VU 2 ECTS C.1 Statistics - Gruppe 1
Weber
251290 VU 3 ECTS A.1.4 Concepts of Learning Theory - Intensiv-ULG #6
Sigmund
251291 SE 3 ECTS A.2 Personality Theories - Gruppe 2
Kabelka
251292 VU 3 ECTS A.3.1 General Psychology - Gruppe 1
Senk
Haring
Heindl
Cuba
Schubert
Schaffner
251108 VU 2 ECTS PF 3.3 Library Systems
Heindl
Mayer
Katzmayr
Müller
Schaffner
Baum
Cuba
251146 VU 2 ECTS PF 3.1 IT Infrastructure
Heindl
Heindl
251318 VU 2 ECTS PF 3.3 Library Systems
Heindl
Schaffhauser-Linzatti
Gartner
251060 VU 2 ECTS VU Immobilienbewertung
Bammer
251062 VU 2 ECTS VU Verfahrensrecht
Höllwerth
Varro
Ofner
251298 SE 2 ECTS SE Wohnungsmietrecht
Ofner
251299 VU 2 ECTS VU Baurecht
Nitsch
251301 VO 4 ECTS VO Mietrecht
Ofner
251226 VO 4 ECTS VO Mietrecht
Ofner
251227 SE 2 ECTS SE Wohnungsmietrecht
Ofner
Ofner
251229 VU 2 ECTS VU Verfahrensrecht
Höllwerth
Markl
Varro
251234 VU 2 ECTS VU Baurecht
Nitsch
251235 VO 4 ECTS VO Bürgerliches Recht
Fina
251236 VO 4 ECTS VO Öffentliches Recht
Perthold
251199 KU 4 ECTS [en] European Competition Law
Botta
251313 MC 8 ECTS [en] European Law Moot Court I
Gschwindt

Last modified: Tu 12.01.2021 13:37