Universität Wien FIND

030284 KU Slowenisches Zivilrecht "Slovensko civilno pravo" (2021S)

2.00 ECTS (1.00 SWS), SPL 3 - Rechtswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
DIGITAL

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 20 Teilnehmer*innen
Sprache: Slowenisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 04.05. 16:00 - 19:00 Digital
Dienstag 11.05. 16:00 - 19:00 Digital
Dienstag 18.05. 16:00 - 19:00 Digital

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

OPOZORILO: Tečaj bo izveden po mreži (Collaborate Livestream).
Cilj: Uvod v slovensko civilno pravo.
Vsebina: Izbrane teme iz dednega prava (npr kdo so zakoniti dediči? nujni delež?), družinskega prava (npr nov Družinski zakonik), stvarnega prava (npr registrirana zastavna pravica) in obligacijskega prava (npr posebnosti odškodninskega prava). Tečaj bo oblikovan tako, da bo zanimiv tudi za študentke/študente slavistike.
Metoda: Predavanje, razprava, predstavitev slovenske sodne prakse.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Klavzura ali ustni izpit ali predstavitev slovenske sodne prakse: 45%;
kratek test: 20%;
sodelovanje v razpravi: 35%.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Zanimanje za slovensko civilno pravo.
Ocenitev: glej prejšnjo rubriko.

Prüfungsstoff

Teme, ki bodo obravnavane v tečaju.

Literatur

Informacije v prvi uri.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Do 05.05.2022 10:08