Universität Wien FIND
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

130316 SE-VL Taal en maatschappij (2013S)

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

Sprache: Niederländisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 12.03. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 19.03. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 09.04. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 16.04. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 23.04. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 30.04. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 07.05. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 14.05. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 28.05. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 04.06. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 11.06. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 18.06. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)
Dienstag 25.06. 15:45 - 17:15 (ehem. Seminarraum Nederlandistik Hauptgebäude, Tiefparterre, Stiege 5)

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Geert Van Istendael heeft in 1989, in de eerste uitgave van zijn boek 'Het Belgisch labyrint', de in Vlaanderen gebruikelijke omgangstaal met 'Verkavelingsvlaams' aangeduid. Dit Verkavelingsvlaams - in de taalkunde meestal 'tussentaal' genoemd - heeft in de afgelopen twintig jaar heel wat stof doen opwaaien: het zou een teken zijn van taalverloedering en het zou een bedreiging vormen voor de standaardtaal en voor de eenheid van het Nederlandse taalgebied. In de tussentijd is echter ook empirisch onderzoek gedaan naar 'tussentaal' en in 2012 is er 'het eerste standaardwerk over tussentaal in Vlaanderen' verschenen, onder de titel 'De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams'. In deze bundel wordt het verschijnsel 'tussentaal' in al zijn facetten nader belicht en een aantal mythes over 'tussentaal' worden rechtgezet. In dit college zullen beide werken aandacht krijgen.

Bovendien zullen we in dit college verschillende sociolinguïstische onderwerpen - zoals verhouding tussen standaard- en niet-standaardvariëteiten, taalkeuze, taalhouding/taalideologie en taalbehoud/verschuiving - toepassen op de Belgische context.

In de eerste weken van het college zullen we ons ter voorbereiding verdiepen in de (taal)politieke, historische en maatschappelijke achtergrond van België. Hiervoor zal er door iedereen het 'klassieke' boek van Geert Van Istendael - Het Belgisch Labyrint - moeten worden gelezen (zie de materiaalverzameling in OLAT).

Prerequisites:
Studierende BA Nederlandistik: Literaturwissenschaft Aufbau I + II und Sprachwissenschaft Aufbau; für Studierende Bachelor DCC: Sprachwissenschaft Aufbau; Studierende Master Nederlandistik: für nm2b: keine Voraussetzungen, für nm4:Grundlagen und Einführungen für LW und SW.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

'prüfungsimmanent', met mondelinge en schriftelijke opdrachten

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Vertrouwd raken met concepten en begrippen uit het onderzoeksgebied sociolinguïstiek/meertaligheid + het kunnen toepassen daarvan op een concrete talige context + het formuleren van vragen en het maken van een concept voor een mogelijk onderzoek op het terrein van sociolinguïstiek/meertaligheid.

Prüfungsstoff

Werkcollege met mondelinge en schriftelijke opdrachten

Literatur

Absillis, Kevin; Jaspers, Jürgen; van Hoof, Sarah (red.) (2012): De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent: Academia Press.
Istendael, Geert van (1993): Het Belgisch labyrint. wakker worden in een ander land. Geheel herziene uitg., 10. dr. Amsterdam u.a.: Uitgeverij de Arbeiderspers.
Myers-Scotton, Carol (2006): Multiple voices. An introduction to bilingualism. Malden, Mass.: Blackwell.
Weber, Jean-Jacques; Horner, Kristine (2012): Introducing multilingualism. A social approach. London: Routledge.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

nb6c, njb5a, nm2b, nm4

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:34