Universität Wien FIND

134031 UE Niederländisch Spracherwerb II (2021W)

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
VOR-ORT

Info-Lehrveranstaltung (Pflicht):

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Niederländisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Schriftelijk tentamen: 24 januari 2022, 11:30 - 13:00
Mondeling tentamen: 31 januari 2022 (groepsgesprekken)

Montag 04.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 11.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 18.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 25.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 08.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 15.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 22.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 29.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 06.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 13.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 10.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 17.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 24.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5
Montag 31.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 9 Hof 5

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

In deze collegereeks worden de communicatieve vaardigheden (lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid) uitgebreid. Bovendien wordt er gewerkt aan het vergroten van de woordenschat en aan het uitbreiden van grammaticale kennis. Er wordt de Flipped Classroom-Methode toegepast, d.w.z.: de studenten bestuderen de hoofdstukken uit het boek grotendeels zelfstandig en in de les wordt er actief mee geoefend.

Om aan dit college deel te mogen nemen, moet de student/-e geslaagd zijn voor het college "Niederländisch Spracherwerb I". Uitwisselingsstudenten (Ceepus, Erasmus) op CEFR-niveau A2 zijn welkom!
Aanwezigheid in het eerste college op 4/10/2021 (=info-college) is verplicht.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Van de studenten wordt aanwezigheid (80%) en actieve deelname verwacht.

Voor het eindcijfer tellen volgende verplichte onderdelen mee: (20%) schriftelijke opdrachten (incl. e-learning opdrachten), (20%) toets, (20%) mondeling tentamen, (40%) schriftelijk eindtentamen.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

B1 volgens CEFR (Common European Framework of References):

De student/-e is in staat zich mondeling en schriftelijk duidelijk uit te drukken over alledaagse, maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen, begrijpt (semi-)authentieke lees- en luisterteksten over deze onderwerpen.
Eindscore: min. 60%

Prüfungsstoff

Schriftelijke opdrachten: vrije teksten schrijven
Toets: communicatieve vaardigheiden (lezen, luisteren, schrijven)
Mondeling tentamen: groepsgesprek
Schriftelijk tentamen: communicatieve vaardigheden, vocabulaire & grammatica uit het collegemateriaal (inc. Moodle-oefeningen)

Literatur

Fox, S. (e.a.). 2017. Taal totaal nieuw. Ismaning: Hueber (2 delen: Kurs- und Arbeitsbuch)

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

BA Nederlandistik: Modul 3
EC Niederl. Sprache und Kultur - Vertiefung (Version 2016): Modul 1
EC Niederl. im globalen Kontext (Version 2020): Modul 1a

Letzte Änderung: Di 14.12.2021 13:48