Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

134054 SE Sprachwissenschaft Vertiefung: Het taaldier mens - biologie, evolutie en taal (2021S)

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Niederländisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Donnerstag 11.03. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 18.03. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 25.03. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 15.04. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 22.04. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 29.04. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 06.05. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 20.05. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 27.05. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 10.06. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 17.06. 15:00 - 16:30 Digital
Donnerstag 24.06. 15:00 - 16:30 Digital

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

In het kader van dit college houden we ons bezig met taal als biologisch verschijnsel. Aan de hand van wetenschappelijke artikelen uit de evolutionaire taalkunde zullen we ons bezighouden met de hoofdvraag van dit vakgebied: Hoe is taal ontstaan en hoe kun je daar onderzoek naar doen?

Daarbij zullen we ingaan op verschillende theorieën omtrent het ontstaan van de menselijke taal, de verhouding tussen dierlijke en menselijke vormen van communicatie en de verhouding tussen genen, het brein en de verschillende lichaamsdelen die bij de productie van taaluitingen betrokken zijn.

Voor het college is geen voorkennis van de evolutietheorie of van genetica vereist. De basisbegrippen van de evolutionaire biologie en de genetica komen aan bod in de cursus.

De colleges vinden online plaats. MA-CEEPUS-studenten zijn van harte welkom.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Van de studenten wordt verwacht dat ze actief aan het college deelnemen en de opgegeven teksten voorbereiden. Ook moet er een aantal tussentijdse opdrachten worden ingeleverd. Actieve deelname telt mee voor het eindcijfer.
Om te slagen moeten de studenten de hen opgegeven huiswerkopdrachten op tijd inleveren, een presentatie houden en twee deeltoetsen afleggen. De deeltoetsen mogen bij een onvoldoende worden herkanst.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Voorwaarden:
De voertaal (spreek- en schrijftaal) in dit college is Nederlands. Leesvaardigheid in het Engels is een voorwaarde, leesvaardigheid in het Duits is van voordeel.
Studerende BA Nederlandistik: Gelieve dit college pas na de colleges "Einführung in die Nederlandistik" en "Grundlagen der Sprach- und Literaturwissenschaft" volgen.
DCC/Erasmus/CEEPUS studenten zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit college.

Het cijfer bestaat uit:
33,3% huiswerk
33,3% deeltoets 1
33,3% deeltoets 2

Prüfungsstoff

- verplichte literatuur lezen/voorbereiden
- mondelinge en schriftelijke opdrachten uitvoeren/inleveren
- twee deeltoetsen

Literatur

De literatuurlijst voor dit college wordt via Moodle ter beschikking gesteld.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Modul 7b, Master - Modul 5b
EC alt (Niederländisch Vertiefung 139): M3

Letzte Änderung: Fr 12.05.2023 00:16