Universität Wien FIND

134081 KU Literaturwissenschaft Aufbau: De literaire canon. Constructie, reconstructie, deconstructie. (2018W)

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Niederländisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 09.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 16.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 23.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 30.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 06.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 13.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 20.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 27.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 04.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 11.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 08.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 15.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 22.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47
Dienstag 29.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum, UZA Augasse 2-6, 5.Stock Kern C SR5.47

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

De discussie rondom de inhoud en noodzaak van een literaire canon laait zowel in Nederland als in Vlaanderen steeds opnieuw op. In dit college staat de vraag centraal van wie en voor wie de literaire canon eigenlijk bedoeld is. Daarbij gaan we ons afvragen welke rol de verschillende actoren en ‘poortwachters’ in het literaire veld (denk aan schrijvers, uitgevers, recensenten, literaire tijdschriften, prijzen, bloemlezingen e.d.) spelen bij het totstandkomen van literaire waardeoordelen en de constructie, reconstructie en deconstructie van de canon.
De studenten maken kennis met de theorievorming rondom canoniseringsprocessen en raken aan de hand van leesfragmenten vertrouwd met een aantal ‘canonieke’ Nederlandstalige schrijvers en werken, maar komen ook in aanraking met schrijvers en teksten die niet tot de literaire canon worden gerekend. De wisselwerking tussen wel en niet gecanoniseerde teksten wordt tijdens het college aan de hand van verschillende casussen nader belicht, waarbij de studenten leren reflecteren op de constructie en verspreiding van de literaire canon.
Daarnaast is er aandacht voor academische vaardigheden als het samenstellen van een bibliografie en correcte bronvermelding. Ook leren studenten hun bevindingen op een academische wijze onder woorden te brengen tijdens groepsdiscussies, in presentaties en in het eindwerkstuk.

BA Ceepus-studenten zijn van harte welkom in dit college!

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Aanwezigheid, opdrachten, groepspresentaties, eindwerkstuk.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in staat zijn academische teksten in het Nederlands en in het Duits en/of Engels goed te kunnen lezen en verwerken.
Ook wordt van de studenten verwacht dat ze actief aan het college deelnemen en de over het semester verspreide opdrachten bij de collegestof op tijd indienen. Uit de presentaties en opdrachten moet blijken dat de studenten de collegestof voldoende beheersen en helder kunnen presenteren. Voor de eindopdracht wordt verwacht dat de studenten een paper (ca. 4000 woorden) op academisch niveau schrijven waarin ze een casus op overtuigende wijze verbinden met de centrale theoretische teksten van het college. De eindopdracht moet voldoende zijn om voor het college te slagen.

Prüfungsstoff

Verplichte literatuur, lesmateriaal, zelfstudie.

Literatur

De literatuur voor dit college wordt aan het begin van het semester via Moodle ter beschikking gesteld. In de loop van het semester wordt aan de studenten gevraagd om zelf relevante literatuur voor opdrachten te verzamelen.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Modul 8a, Ec2-Modul 3

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:34