Universität Wien FIND
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

134153 KU-VL Nederlandse en Vlaamse poëzie na 1945 (2019W)

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine

Virtuelle Lehrveranstaltung - Onlinebeginn: 1.10.2019


Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

In deze module wordt een beeld gegeven van de naoorlogse Nederlandse en Vlaamse poëzie. De student maakt kennis met enkele belangrijke dichters, gedichten, bundels, stromingen en tijdschriften, en leert gedichten te analyseren in samenhang met de cultuurhistorische context. (Deze cursus is alleen voor DCC-studenten)

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

De studenten worden beoordeeld op basis van twaalf toetsen en vier schriftelijke opdrachten.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

De student verwerft inzicht in het functioneren van het literaire veld en leert literaire fenomenen te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen en (internationale) kunststromingen. Kennisoverdracht is niet het enige doel van deze module: de student wordt tevens vertrouwd gemaakt met poëzieanalyse. De student leert te reflecteren over poëzie en zijn of haar ideeën te verwoorden op een academische manier.

Prüfungsstoff

Dit college wordt als e-learning-module aangeboden. In de hoofdtekst worden vragen gesteld en opdrachten gegeven. De student probeert zijn of haar ideeën te verwoorden en krijgt meteen (via een hyperlink) feedback in de vorm van een mogelijk antwoord.

Literatur


Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Modul 5b, Joint I - Track II, Master-Modul 2b

Letzte Änderung: Mi 05.02.2020 11:48