Universität Wien FIND
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

134211 KU MA Grundlagen - Aktuelle Themen und Theorien der Literaturwissenschaft (2019W)

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Niederländisch

Lehrende

Termine

Donnerstag, ab 10.10.19 von 13.15 - 14.45 Uhr, Ort: Abteilung Nederlandistik, Universitätsring 1, Stiege 8, 2. OG.


Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Tijdens dit college worden de studenten vertrouwd gemaakt met actuele thema's en theorieën uit de (Nederlandse) literatuurwetenschap met bijzondere aandacht voor onderwerpen als: de materiele en institutionele (sociologische) aspecten van literatuur; literatuur en cognitie; de circulatie van literatuur; literatuur en maatschappij; auteur en lezer; breuken en grenzen en digital humanities.
De deelnemers leren thema's en theorieën presenteren en kritisch erover te reflecteren, te discussiëren en te schrijven.

MA Ceepus studenten zijn van harte welkom in dit college!

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Aanwezigheid en actieve deelname tijdens de lessen, voorbereiding van teksten (mondelinge presentaties, beantwoorden van vragen, opdrachten, discussie e.d.), afsluitend werkstuk.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Leesvaardigheden in het Nederlands, Duits en Engels zijn voorwaarden.

De studenten hebben inzicht in verschillende literatuurwetenschappelijke disciplines in het algemeen en in specifieke deelterreinen van de literatuurwetenschap in het bijzonder. Ze zijn vertrouwd met actuele thema's en theorieën en een interdisciplinaire en vergelijkende werkwijze. Door zelfstudie van de diverse teksten die voor presentaties en discussies tijdens de lessen moeten worden voorbereid, verwerven ze de nodige vaardigheden voor zelfstandig wetenschappelijk onderzoek.

Voor een positief cijfer: tijdig inleveren van alle opdrachten; 75% aanwezigheid

Prüfungsstoff

Verplichte literatuur, groepswerk, zelfstudie.

Literatur

Literatuur voor dit college wordt aan het begin van het semester via Moodle ter beschikking gesteld.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Master - Modul1a (nm1a)

Letzte Änderung: Fr 24.01.2020 10:48