Universität Wien FIND

480045 VO Ältere polnische Literatur im Überblick (2018W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 48 - Slawistik

An/Abmeldung

Details

Sprache: Deutsch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 02.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Dienstag 23.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Dienstag 30.10. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Dienstag 20.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Dienstag 27.11. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Dienstag 04.12. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Dienstag 11.12. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Dienstag 08.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Dienstag 15.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Dienstag 22.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Es ist eine Vorlesung über die ältere polnische Literatur, vor allem die Literatur des polnischen Mittelalters und der Renaissance, in der die Studierenden immer wieder zur aktiven Mitarbeit eingeladen werden.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Zwischentest während des Semesters.
Eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Ein Überblick über die ältesten Perioden der polnischen Literatur (die wichtigsten geschichtlichen und Literaturgeschichtlichen Fakten, die wichtigsten Autoren, ihre Werke, Weltanschaung usw.)

Prüfungsstoff

Der in der Vorlesung vorgetragene Stoff, unterstützt durch Werke aus der Literaturliste.

Literatur

Literatur:

Teksty:
1.Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, E. Ostrowska, H. Feicht, Wrocław 1962 ("Biblioteka Pisarzów Polskich", seria A, nr 1);2.Sredniowieczna piesn religijna polska, oprac. M. Korolko, Wyd. 2, Wrocław 1980 (BN I, 65)
3.Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, oprac. W. Wydra, W. Rzepka. Wrocław1995 [Kazania swietokrzyskie; Kazania gnieznienskieskie: Kazanie VI: O św. Bartłomieju; Psalterz florianski: Ps. 1, 22, 50, 90, 129; Biblia królowej Zofii; Psalterz pulawski: Ps. 2, 50; Najdawniejsze zdania polskie].
4.Polska poezja swiecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, wyd. 4. zmien., Wrocław 1997 (BN I, 60) [Słoty „Wiersz o chlebowym stole",Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią; Skarga umierającego];
5.Anonim tzw. GALL, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, wyd. 6, Wroclaw 1989 (BN I, 59);
6.Mistrz WINCENTY ZW. KADLUBKIEM, Kronika polska, przeł. B. Kürbis, Wrocław 1992 (BN I, 227) [księga I];
7. Jan KANAPARIUSZ, Zywot sw. Wojciecha (Vita prior), w: Pismiennictwo czasów Boleslawa Chrobrego, przeł. K. Abgarowicz, oprac. J. Karwasińska, Warszawa 1966 tłum. J. Pleziowa, oprac. i wstęp. M. Plezia, Warszawa 1987.
9.Jan DLUGOSZ, Roczniki, czyli kroniki Królestwa polskiego [fragm.], przeł. K. Mecherzyński, w: By czas nie zacmíl i niepamiec;. Wybór kronik sredniowiecznych, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975, s. 159-279.
10.Tragedia Piotra Włostowica, przeł. Z. Kubiak, w: Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1987, s. 240-252.
Opracowania:
1. T. MICHAlOWSKA, Sredniowiecze, Warszawa 1995 (Cz. I, r. V: Hagiografia; r. VIII: Dziejopisarze i ich twórczosc;ć; r. IX: Epika rycerska, p. 1: Carmen Mauri (Pieśń Maura); Cz. II, r. I: Hagiografia, p. 1: Twórczość hagiograficzna Wincentego z Kielczy. Legenda św. Stanisława; r. IV: Poezja kościelna; r. VI: Poezja świecka; r. I-VI z działu Twórczość w języku polskim; Cz. III, r. II: Poezja kościelna, p. 2: Poezja „nowa", p. 3: „Posłuchajcie, bracia miła..." (Szczątek polskiego misterium?); r. III: Poezja „kręgu przykościelnego"; r. IV: Poezja świecka i polemiczno-religijna; z działu Proza r. I: Biblia królowej Zofii, r. II: przekłady Psałterza, r. III: Twórczość o tematyce apokryficznej; r. IV: Kaznodziejstwo; z działu Twórczość w języku łacińskim. Poezja: r. III: Poezja żakowska; Proza: r. IV: Twórczość Jana Długosza);
2.T. WITCZAK, Literatura Sredniowiecza, Warszawa 1990 [lub inne wyd.].
3.E. R. CURTIUS, Literatura europejska i lacinskie sredniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997 [r. IV: Retoryka, s. 68-85; r. V: Topika, s. 86-114; r. XIV: Klasycyzm, s. 252-276; r. Manieryzm, s. 277-30

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

B-62-P, MP 221

Letzte Änderung: Di 05.03.2019 16:08