Universität Wien FIND

480103 KO Tabus in der polnischen Literatur und Kultur (2017W)

Areal- und Kulturwissenschaftliches Konversatorium

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 48 - Slawistik
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

max. 25 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Mittwoch 18.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17
Mittwoch 25.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17
Mittwoch 08.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17
Mittwoch 15.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17
Mittwoch 22.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17
Mittwoch 29.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17
Mittwoch 06.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17
Mittwoch 13.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Mittwoch 10.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17
Mittwoch 17.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17
Mittwoch 24.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17
Mittwoch 31.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 1 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-17

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Eine komparativistische Analyse von Tabuthemen, wie auch ihre Rolle in der polnischen Kultur. Das Ziel ist, das höhere Bewußtsein der Existenz von Tabu-Themen in der polnsichen Kultur, um vor allem eine größere Akzeptanz für diese Thematik zu erreichen.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Aktive Mitarbeit, ein Referat während des Semesters und seine schriftliche Version nach dem Semesterende.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Mindestens Grundkenntnisse der polnischen Sprache, sowie das Interesse für die Kultur und Literatur Polens (mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung von Tabuthemen)

Prüfungsstoff

Der in der Lehrveranstaltung besprochene Stoff.

Literatur

Vorläufig die Bibliographie auf Polnisch.
Werke in der deutschen Sprache werden noch hinzugefügt.

.
- M. Buchowski, Magia i rytual, Warszawa 1993.
- A. Dabrowska, Eufemizmy wspólczesnego jezyka polskiego, 2006.
- A. Engelking, Klatwa. Rzecz o ludowej magii slowa, Warszawa 2010.
- Etnolingwistyk, tom 13, Lublin 2001 (wybrane teksty).
- Jezyk a Kultura, tom 21: Tabu w jezyku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Wroclaw 2009.
- P. Kowalski, Leksykon - znaki Swiata. Omen, przesad, znaczenie, Warszawa 1998.
- P. Kowalski, Gratulanci i winszownicy. Zarys komunikacyjnej historii winszowania, Wrocław 2010.
- Z. Leszczynski, Szkice o tabu jezykowym, Lublin 1988.
- Z. Libera, Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX i XX wieku, Wrocław 2003.
- Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, zesz. 1, 2, red. J. Bartmiński, Lublin 1996, 1999.
- J.S. Wasilewski, Tabu, Warszawa 2010.
- S Widlak, Zjawisko tabu jezykowego, „Lud” nr 52, 1968.
- A. P. Kowalski, Symbol w kulturze archaicznej
- F. Czyzewski, A. Tyrpa (red), Tabu jezykowe i eufemizacja w dialektach slowianskich
- P. Kowalski (red), Tabu – etykieta – dobre obyczaje
- M. Gajewska, Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe
- "Anthropos?" (6-7)
- L. Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturowego. W: Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990.
- Marta Konarzewska, Piotr Pacewicz, Zakazane miłości: seksualność i inne tabu.
- M. Douglas, Czystość i zmaza.
- Pokarmy i jedzenie w kulturze: tabu, dieta, symbol, pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk.
- Michel Foucault, Ja, Piotr Riviere, skorom już zaszlachtował moją matkę, moją siostrę i brata mojego...
- Jean-Luc Nancy, Corpus
- Cezary Wodziński, św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej
- Guido Ceronetti, Milczenie ciała. Materiały do studiów medycznych

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

B-51-P, MP 132

Letzte Änderung: Fr 31.08.2018 08:43