Universität Wien

Modulprüfung

MP Rechts- und Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (2022W)

Mo 03.10.2022 08:00 - 13:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Pauser (EC - FRAT)
Mo 03.10.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Mo 03.10.2022 12:00 - 15:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)
Mo 03.10.2022 14:00 - 20:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
Mo 03.10.2022 14:00 - 17:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Di 04.10.2022 09:00 - 12:00 Seminarraum SEM41 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
Di 04.10.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Olechowski (KIND - MET)
DIGITAL Di 04.10.2022 09:00 - 11:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Di 04.10.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Di 04.10.2022 10:00 - 16:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)
DIGITAL Di 04.10.2022 11:00 - 13:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Di 04.10.2022 14:00 - 17:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
DIGITAL Di 04.10.2022 14:00 - 16:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Mi 05.10.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM61 Schottenbastei 10-16, Juridicum 6.OG
Schneider (A - EB)
Mi 05.10.2022 09:00 - 12:00 Seminarraum SEM41 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
Mi 05.10.2022 09:00 - 14:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Olechowski (KIND - MET)
DIGITAL Mi 05.10.2022 09:00 - 11:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Mi 05.10.2022 10:00 - 16:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)
Mi 05.10.2022 10:00 - 14:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
DIGITAL Mi 05.10.2022 11:00 - 13:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Mi 05.10.2022 14:00 - 17:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
DIGITAL Mi 05.10.2022 14:00 - 16:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Do 06.10.2022 09:00 - 12:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
Do 06.10.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Olechowski (KIND - MET)
Do 06.10.2022 12:00 - 16:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
Do 06.10.2022 16:00 - 18:30 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
Fr 07.10.2022 09:00 - 12:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
Fr 07.10.2022 10:00 - 15:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
DIGITAL Do 17.11.2022 09:00 - 11:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Do 17.11.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)
Do 17.11.2022 09:30 - 16:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
Do 17.11.2022 10:30 - 14:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
DIGITAL Do 17.11.2022 11:00 - 13:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
DIGITAL Do 17.11.2022 14:00 - 16:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Fr 18.11.2022 09:00 - 12:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Pauser (EC - FRAT)
Fr 18.11.2022 13:00 - 15:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Pauser (EC - FRAT)
DIGITAL Mo 21.11.2022 09:00 - 11:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
DIGITAL Mo 21.11.2022 11:00 - 13:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Di 22.11.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)
Di 22.11.2022 13:00 - 15:30 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
Di 22.11.2022 15:00 - 19:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
Mi 23.11.2022 09:00 - 16:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Olechowski (KIND - MET)
Mi 23.11.2022 09:00 - 12:00 Seminarraum SEM62 Schottenbastei 10-16, Juridicum 6.OG
Schneider (A - EB)
DIGITAL Mi 23.11.2022 09:00 - 11:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Mi 23.11.2022 09:30 - 12:30 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
Mi 23.11.2022 12:00 - 14:30 Seminarraum SEM62 Schottenbastei 10-16, Juridicum 6.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
Mi 23.11.2022 14:00 - 17:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Mi 23.11.2022 15:00 - 18:30 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
Do 24.11.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM44 Schottenbastei 10-16, Juridicum 4.OG
Schneider (A - EB)
Do 24.11.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Olechowski (KIND - MET)
DIGITAL Do 24.11.2022 09:00 - 11:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Do 24.11.2022 09:30 - 16:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
DIGITAL Do 24.11.2022 11:00 - 13:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Do 24.11.2022 14:00 - 17:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
DIGITAL Do 24.11.2022 14:00 - 16:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Fr 25.11.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM61 Schottenbastei 10-16, Juridicum 6.OG
Schneider (A - EB)
Fr 25.11.2022 09:00 - 16:00 Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Olechowski (KIND - MET)
Fr 25.11.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM41 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Neschwara (REISL - STID)
Fr 25.11.2022 09:30 - 16:00 Seminarraum SEM43 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
Fr 25.11.2022 14:00 - 17:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Mo 28.11.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Mo 28.11.2022 09:30 - 13:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
KOMM Mo 28.11.2022 12:00 - 15:00 Seminarraum SEM61 Schottenbastei 10-16, Juridicum 6.OG
Mo 28.11.2022 14:00 - 17:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Di 29.11.2022 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Di 29.11.2022 14:00 - 17:00 Seminarraum SEM41 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Schneider (A - EB)
Di 29.11.2022 14:00 - 18:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)
Mi 30.11.2022 13:30 - 18:00 Seminarraum SEM52 Schottenbastei 10-16, Juridicum 5.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
Mi 30.11.2022 14:00 - 18:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)
Mi 25.01.2023 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
DIGITAL Mi 25.01.2023 09:00 - 11:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Mi 25.01.2023 09:00 - 11:00 Seminarraum SEM52 Schottenbastei 10-16, Juridicum 5.OG
Schneider (A - EB)
Mi 25.01.2023 09:30 - 13:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
DIGITAL Mi 25.01.2023 11:00 - 13:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Mi 25.01.2023 13:00 - 16:00 Seminarraum SEM43 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Neschwara (REISL - STID)
Mi 25.01.2023 13:00 - 15:00 Seminarraum SEM63 Schottenbastei 10-16, Juridicum 6.OG
Schneider (A - EB)
Mi 25.01.2023 13:00 - 18:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
Mi 25.01.2023 13:30 - 16:30 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
DIGITAL Mi 25.01.2023 14:00 - 16:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
DIGITAL Mi 25.01.2023 16:00 - 18:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Do 26.01.2023 09:00 - 11:00 Seminarraum SEM64 Schottenbastei 10-16, Juridicum 6.OG
Schneider (A - EB)
Do 26.01.2023 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
DIGITAL Do 26.01.2023 09:00 - 11:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Do 26.01.2023 09:30 - 13:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
DIGITAL Do 26.01.2023 11:00 - 13:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Do 26.01.2023 13:00 - 15:00 Seminarraum SEM61 Schottenbastei 10-16, Juridicum 6.OG
Schneider (A - EB)
Do 26.01.2023 13:00 - 17:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)
Do 26.01.2023 13:00 - 18:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Reiter-Zatloukal (STIE - ZZ)
Do 26.01.2023 13:30 - 15:30 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
DIGITAL Do 26.01.2023 14:00 - 16:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
Fr 27.01.2023 09:00 - 11:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Fr 27.01.2023 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Foljanty (FRAU - KINC)
DIGITAL Fr 27.01.2023 09:00 - 11:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
DIGITAL Fr 27.01.2023 11:00 - 13:00 Digital
Kohl (MEU - REISK)
KOMM Fr 27.01.2023 13:00 - 15:00 Seminarraum SEM51 Schottenbastei 10-16, Juridicum 5.OG
Fr 27.01.2023 13:00 - 15:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Fr 27.01.2023 13:00 - 16:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)
Mo 30.01.2023 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Olechowski (KIND - MET)
Mo 30.01.2023 09:00 - 12:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Pauser (EC - FRAT)
Mo 30.01.2023 09:00 - 11:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Mo 30.01.2023 13:00 - 15:00 Seminarraum SEM61 Schottenbastei 10-16, Juridicum 6.OG
Schneider (A - EB)
Mo 30.01.2023 13:00 - 15:00 Seminarraum SEM34 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Pauser (EC - FRAT)
Mo 30.01.2023 13:00 - 17:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Olechowski (KIND - MET)
Mo 30.01.2023 13:00 - 16:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)
Di 31.01.2023 09:00 - 11:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Schneider (A - EB)
Di 31.01.2023 09:00 - 13:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Olechowski (KIND - MET)
Di 31.01.2023 13:00 - 17:00 Seminarraum SEM31 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Neschwara (REISL - STID)

Information

Prüfungsstoff

Nähere Informationen finden Sie unter:
https://rechtsgeschichte.univie.ac.at/pruefungen/

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mündliche Modulprüfung

Nähere Informationen finden Sie unter:
https://rechtsgeschichte.univie.ac.at/pruefungen/

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Mündliche Modulprüfung aus dem Fach Rechts- und Verfassungsgeschichte der neueren Zeit (7 ECTS)
Zulassungsvoraussetzung für die mündliche Modulprüfung aus dem Fach Rechts- und Verfassungsgeschichte der neueren Zeit ist die positive Absolvierung der StEOP.

Nähere Informationen finden Sie unter:
https://rechtsgeschichte.univie.ac.at/pruefungen/

Letzte Änderung: Di 27.02.2024 04:15