Universität Wien FIND

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Dekan Paul Oberhammer
Vizedekan Franz Stefan Meissel
Vizedekanin Bettina Perthold
Vizedekan Friedrich Rüffler
EDV-Beauftragter Andreas Juffmann
EDV-Beauftragter Philipp Madersbacher
EDV-Beauftragter Ashor Shakro

Letzte Änderung: Fr 16.02.2018 11:45