Universität Wien FIND

Modul HCI Mensch-Computer-Interaktion (9 ECTS)

VU Mensch-Computer-Interaktion, 6 ECTS, 4. Semester (SS)
VU Projektmanagement, 3 ECTS, 3. Semester (WS)

1 Möller, Mo 13:15-16:30 (14×), Fr 31.05. 11:30-13:00
2 Möller, Mi 11:30-14:45 (14×), Fr 31.05. 11:30-13:00
3 Möller, Do 15:00-18:15 (13×), Fr 31.05. 11:30-13:00
4 Möller, Fr 16:45-20:00 (15×), Fr 31.05. 11:30-13:00

Letzte Änderung: Fr 28.06.2019 00:32