Universität Wien FIND

Modul BA-GFX Softwarepraktikum Computer Graphics mit Bachelorarbeit (15 ECTS)

LP Softwarepraktikum Computer Graphics mit Bachelorarbeit, 15 ECTS, 6. Semester (WS+SS)

Hlavacs, Di 01.10. 15:00-16:30
Zdun, Di 01.10. 15:00-16:30
Motschnig, Di 01.10. 15:00-16:30
Grosse-Wentrup, Di 01.10. 15:00-16:30
Möller, Di 01.10. 15:00-16:30

Letzte Änderung: Fr 10.01.2020 00:35