Universität Wien FIND

Modul AT-DA Advanced Topics in Data Analysis (6 ECTS)

VU Advanced Topics in Data Analysis, 6 ECTS (Angebot unregelmäßig)

052813 VU 6 ECTS [en] Scientific Data Management
Kriege, Di 15:00-16:30 (15×), Do 08:00-09:30 (13×)
053621 VU 6 ECTS [en] Mining Massive Data
Tschiatschek, Mo 09:45-11:15 (15×), Fr 09:45-11:15 (14×)

Letzte Änderung: Fr 25.06.2021 02:04