Universität Wien FIND

2.1.13. Praktika

Neumann
260108 PR 10 ECTS Praktikum Elektronik - Elektronik für Experimentalphysiker
Steier
260005 PR 10 ECTS Praktikum Festkörperphysik: Advanced Materials - Praktikum für Vorgeschrittene
Pichler
260060 PR 10 ECTS Praktikum Materialphysik
Zehetbauer
Rentenberger
Zehetbauer
Friedmann, Fr 13:00-19:00 (13×)
260211 PR 10 ECTS Praktikum Quantenoptik
1 Walther
2 Walther
3 Walther
Krammer

Letzte Änderung: Di 01.03.2022 13:44