Universität Wien FIND

Wahlfächer (8 ECTS)

040014 VO [en] Rechnungswesen (MA)
040020 KU [en] Business Strategy (MA)
040026 KU [en] B2B Marketing (MA)
040104 UK Konzernrecht
040188 KU [en] Simulation II (MA)
040193 KU [en] Service Science (MA)
040201 KU Wirtschaftssoziologie - Vertiefung (MA) - Kritische Perspektiven
040216 VO [en] Makroökonomie (MA)
040221 KU [en] Global Strategy (MA)
040285 UK (OV) Wegweiser 1 - OLV - für Masterstudierende
040669 KU [en] Simulation I (MA)
040676 KU [en] Metaheuristics (MA)

Letzte Änderung: Fr 24.06.2022 01:07