Universität Wien FIND

Wirtschaftsinformatik (36 ECTS)

052513 VU [en] (GEMISCHT) Workflow Technologies
052514 VU [en] (DIGITAL) Business Process Management
052413 VU [en] (DIGITALGEMISCHT) Logical Foundations of Knowledge Engineering
053230 VU (GEMISCHT) Digitale Ökonomie
053231 VU (GEMISCHT) Sichere Digitale Wirtschaft

Letzte Änderung: Fr 14.01.2022 01:03