Universität Wien

Multimedia (24 ECTS)

052600 VU [en] (GEMISCHT) Signal and Image Processing
052617 VU [en] (GEMISCHT) Image Processing and Image Analysis
052612 VU [en] (GEMISCHT) Multimedia Representation and Encoding

Letzte Änderung: Fr 14.01.2022 01:03