Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice (e.g. cancellation of on-site teaching and conversion to online exams). Register for courses/exams via u:space, find out about the current status on u:find and on the moodle learning platform.

Further information about on-site teaching and access tests from 21 April 2021 onwards can be found at https://studieren.univie.ac.at/en/info.

030244 KU Slovenian Civil Law (2018W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 3 - Rechtswissenschaften
Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Details

max. 20 participants
Language: Slovenian

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 09.10. 16:00 - 18:30 Seminarraum SEM52 Schottenbastei 10-16, Juridicum 5.OG
Tuesday 16.10. 16:00 - 18:30 Seminarraum SEM52 Schottenbastei 10-16, Juridicum 5.OG
Tuesday 23.10. 16:00 - 18:30 Seminarraum SEM52 Schottenbastei 10-16, Juridicum 5.OG
Tuesday 30.10. 16:00 - 18:30 Seminarraum SEM52 Schottenbastei 10-16, Juridicum 5.OG
Tuesday 06.11. 16:00 - 18:30 Hörsaal U12 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1
Tuesday 04.12. 16:00 - 18:30 Hörsaal U12 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1
Tuesday 11.12. 16:00 - 18:30 Hörsaal U12 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1

Information

Aims, contents and method of the course

Cilj: Uvod v slovensko civilno pravo.
Vsebina: Izbrane teme iz dednega prava (npr kdo so zakoniti dediči? nujni delež?), družinskega prava (npr nov Družinski zakonik!), stvarnega prava (npr registrirana zastavna pravica) in obligacijskega prava (npr posebnosti odškodninskega prava). Tečaj bo oblikovan tako, da bo zanimiv tudi za študentke/študente slavistike.
Metoda: Predavanje, razprava, predstavitev slovenske sodne prakse.

Assessment and permitted materials

Klavzura (za študentke/študente slavistike je možen usten izpit): 45%;
kratek test: 20%;
sodelovanje v razpravi ali (po dogovoru) pri predstavitvi slovenske sodne prakse: 35%.

Minimum requirements and assessment criteria

Zanimanje za slovensko civilno pravo.
Ocenitev: glej prejšnjo rubriko.

Examination topics

Teme, ki bodo obravnavane v tečaju.

Reading list

Informacije v prvi uri, dne 9.10.2018.

Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:27