Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice. Inform yourself about the current status on u:find and check your e-mails regularly.

Please read the information on https://studieren.univie.ac.at/en/info.

134031 UE Dutch Language Acquisition II (2019W)

Continuous assessment of course work

Info-Lehrveranstaltung (Pflicht):

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 30 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Monday 07.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 08.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 14.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 15.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 21.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 22.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 28.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 29.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 04.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 05.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 11.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 12.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 18.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 19.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 25.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 26.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 02.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 03.12. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 09.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 10.12. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 16.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 17.12. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 07.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 13.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 14.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 20.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 21.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 27.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 28.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5

Information

Aims, contents and method of the course

In deze collegereeks wordt de lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid uitgebreid. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatiestrategieën, b.v. adequate reacties, adviezen, meningsuiting in formele en informele situaties. Bovendien wordt er gewerkt aan het vergroten van de woordenschat en aan het uitbreiden van grammaticale kennis.

Om aan dit college deel te mogen nemen, moet de student/-e geslaagd zijn voor de StEOP of het "Erweiterungscurriculum - Einführung". Uitwisselingsstudenten (Ceepus, Erasmus) op CEFR-niveau A2 zijn welkom!
Aanwezigheid in het eerste college op 7/10 (=info-college) is verplicht.

Assessment and permitted materials

Van de studenten wordt aanwezigheid (80%) en actieve deelname verwacht.

Voor het eindcijfer tellen volgende verplichte onderdelen mee: (30%) schriftelijke huiswerkopdrachten (incl. e-learning opdrachten), (20%) toetsen, (10%) mondeling tentamen, (40%) schriftelijk eindtentamen.

Minimum requirements and assessment criteria

B1 volgens CEFR (Common European Framework of References):

De student/-e is in staat zich mondeling en schriftelijk duidelijk uit te drukken over alledaagse, maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen, begrijpt authentieke lees- en luisterteksten over deze onderwerpen.

Examination topics

Groepswerk, zelfstudie, blended learning, voordracht van docente

Reading list

Fox, S. (e.a.). 2017. Taal totaal nieuw. Ismaning: Hueber (2 delen: Kurs- und Arbeitsbuch)

Aanbevolen literatuur: Fontein, A.M. (e.a.). 2004. Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen. gewijzigde herdruk. Utrecht: nbc

Association in the course directory

Modul 3; Ec2-Modul1

Last modified: Mo 07.09.2020 15:20