Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice. Inform yourself about the current status on u:find and check your e-mails regularly. Registration is mandatory for courses and exams. Wearing a FFP2 face mask and a valid evidence of being tested, vaccinated or have recovered from an infection are mandatory on site.

Please read the information on studieren.univie.ac.at/en/info.

134031 UE Dutch Language Acquisition II (2021S)

Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 25 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

ACHTUNG: Beginn (erste Unterrichtseinheit) am 08.03.!

Link zu Zoom ab 08.03. via Moodle sichtbar.

Monday 01.03. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 03.03. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 08.03. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 10.03. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 15.03. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 17.03. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 22.03. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 24.03. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 12.04. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 14.04. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 19.04. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 21.04. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 26.04. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 28.04. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 03.05. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 05.05. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 10.05. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 12.05. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 17.05. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 19.05. 09:45 - 11:15 Digital
Wednesday 26.05. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 31.05. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 02.06. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 07.06. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 09.06. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 14.06. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 16.06. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 21.06. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 23.06. 09:45 - 11:15 Digital
Monday 28.06. 11:30 - 13:00 Digital
Wednesday 30.06. 09:45 - 11:15 Digital

Information

Aims, contents and method of the course

In deze collegereeks wordt de lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid uitgebreid. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatiestrategieën, b.v. adequate reacties, adviezen, meningsuiting in formele en informele situaties. Bovendien wordt er gewerkt aan het vergroten van de woordenschat en aan het uitbreiden van grammaticale kennis.

Om aan dit college deel te mogen nemen, moet de student/-e geslaagd zijn voor de StEOP. Uitwisselingsstudenten (Ceepus, Erasmus) op CEFR-niveau A2 zijn welkom!
Aanwezigheid op het eerste college op 8/3 (=info-college) is verplicht.

Assessment and permitted materials

Van de studenten wordt aanwezigheid (80%) en actieve deelname verwacht. Voor het eindcijfer tellen volgende verplichte onderdelen mee: schriftelijke huiswerkopdrachten (incl. e-learning opdrachten), toetsen, mondeling tentamen, schriftelijk eindtentamen.
Dit semester zijn de opdrachten, toetsten en tentamens online in te leveren en af te leggen. Meer informatie hierover is regelmatig op Moodle te lezen.

Minimum requirements and assessment criteria

B1 volgens CEFR (Common European Framework of References)

De student/-e is in staat zich mondeling en schriftelijk duidelijk uit te drukken over alledaagse, maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen, begrijpt authentieke lees- en luisterteksten over deze onderwerpen.
- schriftelijke opdrachten: 30%
- toetsen: 20%
- mondeling tentamen: 20%
- schriftelijk tentamen: 30%

Examination topics

- Stof voor de toetsen: woordenschat-syllabus
- Stof voor het schriftelijke tentamen: communicatieve vaardigheden luisteren, lezen, schrijven op B1, in de les besproken en op Moodle aangeboden woordenschat en grammatica
- Stof voor het mondelinge tentamen: gesprekken voeren op B1

Reading list

Fox, S. (e.a.). 2017. Taal totaal. Ismaning: Hueber (2 delen: Kurs- und Arbeitsbuch)

Aanbevolen literatuur: Fontein, A.M. (e.a.). 2004. Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen. gewijzigde herdruk. Utrecht: nbc

Association in the course directory

BA: Modul 3
EC Niederl. Sprache und Kultur - Vertiefung (Version 2016): Modul 1
EC Niederl. im globalen Kontext (Version 2020): Modul 1a

Last modified: We 09.06.2021 10:48