Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice. Inform yourself about the current status on u:find and check your e-mails regularly. Registration is mandatory for courses and exams. Wearing a FFP2 face mask and a valid evidence of being tested, vaccinated or have recovered from an infection are mandatory on site.

Please read the information on studieren.univie.ac.at/en/info.

134031 UE Dutch Language Acquisition II (2021W)

Continuous assessment of course work
ON-SITE

Info-Lehrveranstaltung (Pflicht):

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 30 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Schriftelijk tentamen: 24 januari 2022, 11:30 - 13:00
Mondeling tentamen: 31 januari 2022 (groepsgesprekken)

Monday 04.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 11.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 18.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 08.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 15.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 22.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 29.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 06.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 13.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 10.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 17.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 24.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Monday 31.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5

Information

Aims, contents and method of the course

In deze collegereeks worden de communicatieve vaardigheden (lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid) uitgebreid. Bovendien wordt er gewerkt aan het vergroten van de woordenschat en aan het uitbreiden van grammaticale kennis. Er wordt de Flipped Classroom-Methode toegepast, d.w.z.: de studenten bestuderen de hoofdstukken uit het boek grotendeels zelfstandig en in de les wordt er actief mee geoefend.

Om aan dit college deel te mogen nemen, moet de student/-e geslaagd zijn voor het college "Niederländisch Spracherwerb I". Uitwisselingsstudenten (Ceepus, Erasmus) op CEFR-niveau A2 zijn welkom!
Aanwezigheid in het eerste college op 4/10/2021 (=info-college) is verplicht.

Assessment and permitted materials

Van de studenten wordt aanwezigheid (80%) en actieve deelname verwacht.

Voor het eindcijfer tellen volgende verplichte onderdelen mee: (20%) schriftelijke opdrachten (incl. e-learning opdrachten), (20%) toets, (20%) mondeling tentamen, (40%) schriftelijk eindtentamen.

Minimum requirements and assessment criteria

B1 volgens CEFR (Common European Framework of References):

De student/-e is in staat zich mondeling en schriftelijk duidelijk uit te drukken over alledaagse, maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen, begrijpt (semi-)authentieke lees- en luisterteksten over deze onderwerpen.
Eindscore: min. 60%

Examination topics

Schriftelijke opdrachten: vrije teksten schrijven
Toets: communicatieve vaardigheiden (lezen, luisteren, schrijven)
Mondeling tentamen: groepsgesprek
Schriftelijk tentamen: communicatieve vaardigheden, vocabulaire & grammatica uit het collegemateriaal (inc. Moodle-oefeningen)

Reading list

Fox, S. (e.a.). 2017. Taal totaal nieuw. Ismaning: Hueber (2 delen: Kurs- und Arbeitsbuch)

Association in the course directory

BA Nederlandistik: Modul 3
EC Niederl. Sprache und Kultur - Vertiefung (Version 2016): Modul 1
EC Niederl. im globalen Kontext (Version 2020): Modul 1a

Last modified: Tu 28.09.2021 19:29