Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice (e.g. cancellation of on-site teaching and conversion to online exams). Register for courses/exams via u:space, find out about the current status on u:find and on the moodle learning platform.

Further information about on-site teaching can be found at https://studieren.univie.ac.at/en/info.

134072 SE Caleidoscope of Dutch historical linguistics (2019W)

Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Details

max. 30 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Thursday 10.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 17.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 24.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 31.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 07.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 14.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 21.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 28.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 05.12. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 12.12. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 09.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 16.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 23.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 30.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5

Information

Aims, contents and method of the course

Het college beschrijft de ontwikkeling van het Nederlands in omgekeerd chronologische volgorde, beginnend met het Nederlands van de eenentwintigste eeuw en eindigend met het ontstaan van taal als biologisch fenomeen. Daarbij wordt bij iedere behandelde stap in de ontwikkeling van het Nederlands ingegaan op bredere historisch-taalkundige kwesties die voor die stap relevant zijn. De studenten verkrijgen een beeld van de vragen waar de historische taalkunde zich mee bezighoudt en welke antwoorden er (voorlopig) op die vragen gegeven kunnen worden. De studenten hebben aan het einde van de cursus een brede basiskennis van de vragen en begrippen die de historische taalkunde definiëren. (CEEPUS-studenten zijn overigens van harte welkom.)

Assessment and permitted materials

Aanwezigheid en huiswerk (1/3 van het eindcijfer)
Tussentijdse toets (1/3 van het eindcijfer)
Eindtoets (!/3 van het eindcijfer)

Minimum requirements and assessment criteria

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in staat zijn academische teksten in het Nederlands en in het Duits en/of Engels goed te kunnen lezen en verwerken.
Ook wordt van de studenten verwacht dat ze actief aan het college deelnemen en de over het semester verspreide opdrachten bij de collegestof op tijd indienen. Uit toetsen en opdrachten moet blijken dat de studenten de collegestof voldoende beheersen en helder kunnen presenteren. De twee toetsen moeten voldoende zijn om voor het college te slagen.

Examination topics

Staat op Moodle.

Reading list

Staat op Moodle.

Association in the course directory

Modul 7b, Master - Modul 5b (nm2b, nm4)

Last modified: Mo 07.09.2020 15:20