Universität Wien FIND

134078 KU-VL Writing skills in Dutch (2021S)

Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 30 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes

Virtuelle Lehrveranstaltung - Onlinebeginn: 01.03.2021
Deze cursus is alleen voor studenten DCC!


Information

Aims, contents and method of the course

Deze cursus is vooral praktisch. Het beginniveau van de cursus is ca A2 - B1. Je leert/oefent in de cursus b.v. hoe je een grafiek, afbeelding en een proces in het Nederlands moet beschrijven en je leert daarbij wat de gebruikelijke vorm en woordenschat erbij zijn. Verder oefen en leer je b.v. hoe je de signaalwoorden en verwijswoorden in het Nederlands moet gebruiken en vele andere praktische dingen die je goed van pas kunnen komen tijdens het schrijven van je eindwerkstuk.

Assessment and permitted materials

De studenten worden beoordeeld op basis van elf wekelijkse opdrachten. Elke opdracht leveren de studenten in twee versies in. Elke versie wordt beoordeeld.

Minimum requirements and assessment criteria

Het doel van deze cursus is het oefenen van de schrijfvaardigheid in het Nederlands. Om goed te kunnen formuleren in een vreemde taal is het nodig om een aantal basiscompetenties te verwerven: naast een ruime woordenschat en een redelijk inzicht in de grammatica van de vreemde taal moet men ook de tekstconventies van de andere cultuur goed kennen. Deze cursus is in het bijzonder gericht op het uitbreiden van de productieve woordenschat en op het oefenen van bepaalde grammaticale verschijnselen en er wordt met authentieke teksten in de cursus gewerkt.

Examination topics

Deze cursus wordt als e-learning-module aangeboden via het leerplatform Moodle. Elk college wordt afgesloten met een schriftelijke opdracht. De opdracht wordt in twee versies ingeleverd.

Reading list

J. Bakx, M. Bernards, A. de Vries, Nota Bene! Cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen. Dirk Coutinho: 1997.
A. van Kalsbeek, R. Stumpel, I. Vedder, Schrijverij. Schrijfcursus Nederlands voor anderstaligen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1992. http://www.rug.nl/education/other-study-opportunities/hcv/schriftelijke-vaardigheden/voor-studenten/stijl/.
Ch.van Baalen, Taal in zaken. Utrecht, 2003.

Association in the course directory

Joint I - Track II, Master-Modul 2b

Last modified: We 03.03.2021 09:28