Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice. Inform yourself about the current status on u:find and check your e-mails regularly. Registration is mandatory for courses and exams. Wearing a FFP2 face mask and a valid evidence of being tested, vaccinated or have recovered from an infection are mandatory on site.

Please read the information on studieren.univie.ac.at/en/info.

134081 KU Writing as Resistance: Bureaucracy in/and (Dutch) Literature (2020W)

Bureaucratie in de Nederlandse literatuur

Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 30 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 06.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 13.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 20.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 27.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 03.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 10.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 17.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 24.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 01.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 15.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 12.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 19.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Tuesday 26.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5

Information

Aims, contents and method of the course

In dit college maken de studenten kennis met een aantal voorbeelden van Nederlandstalige literatuur over bureaucratie. Aan de hand van het filosofisch essay Bureaucratie is een inktvis (Ten Bos, 2015) en een aantal literaire teksten (zowel proza als poëzie) wordt verkend of en in hoeverre bureaucratie een rol speelt in de Nederlandstalige literatuur van de vroege eenentwintigste eeuw.

Na het college zijn de studenten in staat om:
- verschillende perspectieven op bureaucratie te onderscheiden;
- een overzicht te geven van de verschillende manieren waarop bureaucratie in de literatuur wordt benaderd;
- intertekstuele verbanden te leggen tussen verschillende schrijvers, periodes en literaturen;
- kritisch te reflecteren op nieuwe vormen van bureaucratie.

Daarnaast is er aandacht voor academische vaardigheden als het samenstellen van een bibliografie en correcte bronvermelding. Ook leren studenten hun bevindingen op een academische wijze onder woorden te brengen tijdens groepsdiscussies, in presentaties en in het eindwerkstuk.

CEEPUS-, Erasmus- en DCC-studenten zijn van harte welkom in dit college!

N.B: Voor zover de omstandigheden het toelaten, is dit een presentie-college dat op locatie plaatsvindt. Indien noodzakelijk stappen we gedurende het semester over op digitale onderwijsvormen.

Assessment and permitted materials

Aanwezigheid (10%), tussentijdse opdrachten (20%), presentaties (20%), eindwerkstuk (50%).

Minimum requirements and assessment criteria

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in staat zijn academische teksten in het Nederlands en in het Duits en/of Engels goed te kunnen lezen en verwerken. Leesvaardigheid in het Frans is een pré, maar geen vereiste.
Ook wordt van de studenten verwacht dat ze actief aan het college deelnemen en de over het semester verspreide opdrachten bij de collegestof op tijd indienen. Uit de presentaties en opdrachten moet blijken dat de studenten de collegestof voldoende beheersen en helder kunnen presenteren. Voor de eindopdracht wordt verwacht dat de studenten een paper (ca. 4000 woorden) op academisch niveau schrijven waarin ze een casus op overtuigende wijze verbinden met de centrale theoretische teksten van het college. De eindopdracht moet voldoende zijn om voor het college te slagen en mag bij een onvoldoende worden herkanst.

Het eindcijfer bestaat uit de volgende onderdelen:
Aanwezigheid en tussentijdse opdrachten;
presentatie;
eindwerkstuk (essay, +/- 4000 woorden).

De student is geslaagd indien alle opdrachten zijn ingeleverd en hij/zij een voldoende (4 of hoger) voor het eindwerkstuk heeft behaald.
Bij een onvoldoende mag het eindwerkstuk worden herschreven.

Examination topics

Verplichte literatuur, lesmateriaal, zelfstudie.

Reading list

Verplicht aan te schaffen:
Van der Graaff, Maarten. Nederland in stukken. Amsterdam: Pluim, 2019.

De overige literatuur voor dit college wordt aan het begin van het semester via Moodle ter beschikking gesteld. In de loop van het semester wordt aan de studenten gevraagd om zelf relevante literatuur voor opdrachten te verzamelen.

Association in the course directory

BA Nederlandistik: Modul 8a
EC Niederl. Sprache und Kultur - Vertiefung (Version 2016): Modul 3 oder Modul 2

Last modified: Mo 28.09.2020 13:29