Universität Wien FIND

134091 UE Dutch Language Acquisition IV (2021S)

Continuous assessment of course work

Info-Lehrveranstaltung (Pflicht)

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 25 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

ACHTUNG: Beginn (erste Unterrichtseinheit) am 08.03.!

Link zu Zoom ab 08.03. via Moodle sichtbar.

Monday 01.03. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 02.03. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 08.03. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 09.03. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 15.03. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 16.03. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 22.03. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 23.03. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 12.04. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 13.04. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 19.04. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 20.04. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 26.04. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 27.04. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 03.05. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 04.05. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 10.05. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 11.05. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 17.05. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 18.05. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 31.05. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 01.06. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 07.06. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 08.06. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 14.06. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 15.06. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 21.06. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 22.06. 15:00 - 16:30 Digital
Monday 28.06. 15:00 - 16:30 Digital
Tuesday 29.06. 15:00 - 16:30 Digital

Information

Aims, contents and method of the course

Dit college richt zich op het bereiken van het taalvardigheidsniveau C1 (volgens CEFR). Zowel de productieve als receptieve vaardigheden worden getraind. Zo zullen er verschillende teksten worden gelezen, beluisterd en geanalyseerd. Op basis daarvan leren de studenten hoe ze zich schriftelijk en mondeling adequaat en genuanceerd kunnen uitdrukken in een maatschappelijke en academische context. Verder zijn zowel uitbreiding van de woordenschat als herhalen en dieper ingaan op enkele grammaticale kwesties onderdeel van dit college. Voorwaarde voor deelname: geslaagd voor "Spracherwerb III" of CEFR-niveau B2.
Methoden: werkcollege, zelfstudie, blended learning
Aanwezigheid (ev. online) verplicht op het eerste college op 8/3/21 (=info-college)!

Assessment and permitted materials

De collegestof wordt getoetst met een schriftelijk eindtentamen. Verplichte schriftelijke en mondelinge opdrachten, toetsen en een mondelinge tentamen tellen ook mee voor het eindcijfer.
Aanwezigheidsplicht: 80% (wordt ook online bijgehouden)

Minimum requirements and assessment criteria

C1 volgens CEFR (Common European Framework of References)
- schriftelijke opdrachten: 30%
- toets: 20%
- mondeling tentamen: 20%
- schriftelijk tentamen: 30%
Al deze onderdelen zijn verplicht.

Examination topics

Communicatieve taalvaardigheden op niveau C1, grammatica en vocabulaire uit het collegemateriaal

Reading list

We werken met (een selectie uit):
- Boer, B. de (e.a.), Nederlands op niveau, Bussum: Coutinho (2015)
- Palmer. E. (e.a.), Nederlands naar perfectie, Bussum: Coutinho (2015)

Overig materiaal wordt in het eerste college bekendgemaakt.

Association in the course directory

Modul 6b, Master - Modul4a

Last modified: We 09.06.2021 11:08