Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice. Inform yourself about the current status on u:find and check your e-mails regularly.

Please read the information on https://studieren.univie.ac.at/en/info.

Warning! The directory is not yet complete and will be amended until the beginning of the term.

134121 KU Video clips, graphics & co (2020W)

Motivating methods in foreign language teaching and learning

Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 30 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

We starten op 5 oktober 2020 virtueel en kunnen, als gewenst, in de loop van het semester - afhankelijk van de actuele situatie - enkele presentielessen laten plaatsvinden. Ik stuur op zaterdag, 3 oktober, een zoom-link naar de ingeschreven studenten.

Monday 05.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 12.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 19.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 09.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 16.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 23.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 30.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 07.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 14.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 11.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 18.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3
Monday 25.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3

Information

Aims, contents and method of the course

Naar een filmpje kijken. Wie kent dat niet in het vreemdetalenonderwijs? Meestal is dat een moment van ontspanning, want je kan achteroverleunen en consumeren. En toch, werkelijk interessant wordt het pas, als je probeert te begrijpen waar het over gaat.
In deze cursus gaat het om de didactische functie van video-clips en om de vraag hoe het gebruik van video-clips en andere visuele media het leren van een vreemde taal kan ondersteunen en makkelijker kan maken. Het motiverende karakter van visuele media speelt hierbij natuurlijk een grote rol. In het kader van deze cursus zullen we ons met de vraag bezighouden wat media-competentie eigenlijk betekent en hoe je (visuele) media doelgericht in het vreemdetalenonderwijs toepast.
Op basis van theoretische hoofdlijnen van de didactiek van het vreemdetalenonderwijs en de recente competentie-discussie zullen we traditionele methodes onder de loep nemen en praktische mogelijkheden van het gebruik van visuele media in het vreemdetalenonderwijs Nederlands nader bekijken.

Assessment and permitted materials

Deze cursus is prüfungsimmanent, (virtuele) aanwezigheid is dus verplicht. Van de studenten wordt een actieve deelname aan de al dan niet online plaatsvindende colleges in de vorm van voorbereiding en discussies van teksten, presentaties en schriftelijke opdrachten verwacht. Het college wordt afgesloten met een werkstuk.

Minimum requirements and assessment criteria

De studenten beschikken over didactische en methodische basiskennis en zijn vertrouwd met specifieke media-didactische concepten.
Het einwerkstuk moet positief beoordeeld zijn om de cursus positief te kunnen afronden.

Examination topics

Een basisliteratuurlijst wordt via MOODLE ter beschikking gesteld.

Reading list

zie: literatuurlijst op Moodle

Association in the course directory

Modul 12, Master-Modul 4a + Master-Modul 4b
EC Niederl. Sprache und Kultur - Vertiefung (Version 2016): Modul 2

Last modified: Tu 14.12.2021 13:28