Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice. Inform yourself about the current status on u:find and check your e-mails regularly. Registration is mandatory for courses and exams. Wearing a FFP2 face mask and a valid evidence of being tested, vaccinated or have recovered from an infection are mandatory on site.

Please read the information on studieren.univie.ac.at/en/info.

134152 KU-VL Short Stories (2021W)

Continuous assessment of course work
REMOTE

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 50 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes

Virtuelle Lehrveranstaltung - Onlinebeginn: 1.10.2021. Deze cursus is bestemd voor studenten DCC


Information

Aims, contents and method of the course

In deze cursus worden niet minder dan honderd korte verhalen uit de Nederlandse literatuur ter lezing aangeboden.Personages,setting, thema's en motievenzullen als in een caleidoscoop veranderen. Deze gevarieerdheid is een voordeel maar stelt tegelijkertijd bepaalde eisen aan de lezer die tijdenshet lezenactief, creatief en alert moet blijven. Het college bestaat uit 12 eenheden. Het eerste hoofdstuk 'Het korte verhaal als literair genre' werd geschreven om de bewuste houding tijdens de lectuur van korte verhalen te creëren en/of te bevorderen. Het korte verhaal wordt hier met en tegenover de andere korte epische vormentegen het licht gehouden om de kenmerken van het genre duidelijker naar voren te laten komen. Vervolgens worden deze kenmerken besproken enter afsluiting van het hoofdstuk wordt schematisch de vroege geschiedenis van het genre geschetst en zijn opkomst in de Angelsaksische landen en in Europa. Het gesprek, zoals reeds in de titel van deze cursus vermeld,is een zeer belangrijk onderdeelin dit geheel. Het gaat omhet 'gesprek' dat de teksten met elkaar kunnen aangaan. Zoals je gedichten kan lezen met gedichten, kun je ook verhalen lezen met verhalen. Dit aspect komt in alle hoofdstukken naar voren en vooral het laatste deel van de cursus (hoofdstukken 9-12), de thematische verkenning van korte verhalen in de Nederlandse literatuur, is daarop gespitst. In de hoofdstukken 2-5 komen bepaalde capita selecta uit de Nederlandse literatuur aan bod, geïllustreerd aan de hand van korte verhalen. In de hoofdstukken 6-8 worden bepaalde karakteristieke kenmerken van het genre onder de loep genomen. (Dit college is alleen voor DCC-studenten)

Assessment and permitted materials

Elk college wordt afgesloten met een toets. Er zijn ook drie kleine en een grotere opdrachten voorzien. Per kleine opdracht moet een werkstuk van ca.2 pagina's worden geschreven.Voor de grote opdracht moet een werkstuk van ca. 8 pagina's worden geschreven. Het uiteindelijke cijfer berust op de resultaten van de deelprestaties.

Minimum requirements and assessment criteria

Het doel van de cursus is studenten vertrouwd te maken met het genre kort verhaal, verbanden te leren leggen tussen verschillende teksten en de leesvaardigheden te bevorderen en te verbeteren.

Examination topics

Elke les bestaat uit een collegetekst en verplicht te lezen korte verhalen. Bij sommige lessen wordt ook verplichte secundaire literatuur aangeboden (een wetenschappelijk artikel of uittreksel van een boek), een afrondende toets over de collegetekst en de verplichte primaire en secundaire literatuur.

Reading list

De verplichte leesteksten worden op het leerplatform ter beschikking gesteld.

Association in the course directory

Modul 5b, Joint I - Track II, Master-Modul 2b

Last modified: Tu 13.07.2021 14:48