Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice (e.g. cancellation of on-site teaching and conversion to online exams). Register for courses/exams via u:space, find out about the current status on u:find and on the moodle learning platform.

Further information about on-site teaching can be found at https://studieren.univie.ac.at/en/info.

134211 KU Basics: Current issues and theories Literature (2019W)

Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Details

max. 30 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes

Donnerstag, ab 10.10.19 von 13.15 - 14.45 Uhr, Ort: Abteilung Nederlandistik, Universitätsring 1, Stiege 8, 2. OG.


Information

Aims, contents and method of the course

Tijdens dit college worden de studenten vertrouwd gemaakt met actuele thema's en theorieën uit de (Nederlandse) literatuurwetenschap met bijzondere aandacht voor onderwerpen als: de materiele en institutionele (sociologische) aspecten van literatuur; literatuur en cognitie; de circulatie van literatuur; literatuur en maatschappij; auteur en lezer; breuken en grenzen en digital humanities.
De deelnemers leren thema's en theorieën presenteren en kritisch erover te reflecteren, te discussiëren en te schrijven.

MA Ceepus studenten zijn van harte welkom in dit college!

Assessment and permitted materials

Aanwezigheid en actieve deelname tijdens de lessen, voorbereiding van teksten (mondelinge presentaties, beantwoorden van vragen, opdrachten, discussie e.d.), afsluitend werkstuk.

Minimum requirements and assessment criteria

Leesvaardigheden in het Nederlands, Duits en Engels zijn voorwaarden.

De studenten hebben inzicht in verschillende literatuurwetenschappelijke disciplines in het algemeen en in specifieke deelterreinen van de literatuurwetenschap in het bijzonder. Ze zijn vertrouwd met actuele thema's en theorieën en een interdisciplinaire en vergelijkende werkwijze. Door zelfstudie van de diverse teksten die voor presentaties en discussies tijdens de lessen moeten worden voorbereid, verwerven ze de nodige vaardigheden voor zelfstandig wetenschappelijk onderzoek.

Voor een positief cijfer: tijdig inleveren van alle opdrachten; 75% aanwezigheid

Examination topics

Verplichte literatuur, groepswerk, zelfstudie.

Reading list

Literatuur voor dit college wordt aan het begin van het semester via Moodle ter beschikking gesteld.

Association in the course directory

Master - Modul1a (nm1a)

Last modified: Tu 01.10.2019 11:08