Universität Wien FIND

Due to the COVID-19 pandemic, changes to courses and exams may be necessary at short notice (e.g. cancellation of on-site teaching and conversion to online exams). Register for courses/exams via u:space, find out about the current status on u:find and on the moodle learning platform.

Further information about on-site teaching can be found at https://studieren.univie.ac.at/en/info.

134212 KU Basics: Current issues and theories Linguistics (2019W)

Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Details

max. 30 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Thursday 10.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 17.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 24.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 31.10. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 07.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 14.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 21.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 28.11. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 05.12. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 12.12. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 09.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 16.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 23.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5
Thursday 30.01. 16:45 - 18:15 Seminarraum 6 Tiefparterre Hauptgebäude Stiege 9 Hof 5

Information

Aims, contents and method of the course

Tijdens dit college raken de studenten vertrouwd met actuele thema’s en theorieën uit de (Nederlandse) taalkunde met bijzondere aandacht voor onderwerpen als:
taalverandering en taalbeleid/normativiteit; taal en cognitie; meertaligheid en taalcontact; taal en maatschappij; taalvariatie; digital humanities.
De deelnemers leren thema’s en theorieën te presenteren en kritisch erover te reflecteren, te discussiëren en te schrijven.

MA Ceepus studenten zijn van harte welkom in dit college.

Dit college is bedoeld als "zelfstudie". Dit betekent dat studenten vooral zelfstandig met de stof/literatuur aan de slag gaan. De bijeenkomsten vinden daarom maar om de week plaats. De data worden in het eerste college nader bepaald. Aanwezigheid is alsnog verplicht.

De studenten raken vertrouwd met actuele thema's en theorieën en een interdisciplinaire en vergelijkende werkwijze. Door zelfstudie van de diverse teksten die voor presentaties en discussies tijdens de lessen moeten worden voorbereid, verwerven ze de nodige vaardigheden voor zelfstandig wetenschappelijk onderzoek.

Assessment and permitted materials

Dit college is "prüfungsimmanent", aanwezigheid is dus verplicht.

Beoordeeld worden: actieve deelname, mondelinge en schriftelijke opdrachten tijdens het semester en aan het einde van de cursus (bv. zelfstandig bestuderen van de verplichte literatuur, presentaties, groepsdiscussies, werkstuk). Relevante/verplichte literatuur wordt op Moodle ter beschikking gesteld.

Voorwaardes voor een positief cijfer: alle opdrachten op tijd inleveren, voldoende aanwezigheid, alle onderdelen/prestaties moeten positief worden afgesloten.

Minimum requirements and assessment criteria

Voertaal is Nederlands. Leesvaardigheden in het Nederlands, Duits en Engels zijn voorwaarden.

De studenten zijn al vertrouwd met verschillende taalkundige disciplines in het algemeen en in specifieke deelterreinen van de taalkunde in het bijzonder. Ze kunnen wetenschappenlijke teksten zelfstandig lezen en bewerken ook uit deelterreinen van de taalkunde die nieuw zijn voor hen.

Examination topics

Verplichte literatuur.

Reading list

Literatuur voor dit college wordt via Moodle ter beschikking gesteld.

Association in the course directory

Master - Modul 1b (nm1b)

Last modified: Mo 07.09.2020 15:20